นายอำเภอตะพานหิน เป็นประธานเปิดงาน เวทีมหกรรมสุขภาพพลังบวร (วัด บ้าน ราชการ) ชมรมผู้สูงอายุ อำเภอตะพานหิน ณ วัดพระพุทธบาทเขารวก

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. นางสาวปิยฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดงาน เวทีมหกรรมสุขภาพพลังบวร (วัด บ้าน ราชการ) ชมรมผู้สูงอายุอำเภอตะพานหิน ณ วัดพระพุทธบาทเขารวก โดยมีนางเกศรา ศรีบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

กล่าวต้อนรับ นางสาว อทิตา เจริญพูล ประธานพลังบวรชมรมผู้สูงอายุตำบลวังหลุม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งมีบูธนิทรรศการออกร้านของดีตำบลต่างๆ

การบรรยายธรรมหัวข้อ “ชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร” โดยพระอธิการชัชชัย กิตติธโร
ในการนี้มีการรับมอบเกียรติบัตร 11 สาขา เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุสำรอง 168 คน เกียรติบัตรพระสงฆ์ที่ได้รับเครือข่ายพลังบวรตะพานหิน 10 รูป

ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 คน จากนั้นมีการรับประทานอาหารโดยแต่ละตำบลได้นำเข้าหม้อแกงหม้อมารับประทานร่วมกัน


ภาพข่าว:สุทีป ฟักนิล
กนกวรรณ (ผ่านเลนส์ 3901) ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ จังหวัดพิจิตร รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link