เขตปทุมวัน – กทพ.ร่วมจัดระเบียบพื้นที่ใต้ทางด่วนศรีรัช ถนนจรัสเมือง


เขตปทุมวัน – กทพ.ร่วมจัดระเบียบพื้นที่ใต้ทางด่วนศรีรัช ถนนจรัสเมืองนางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม. กล่าวกรณีมีข้อเสนอแนะให้ กทม.เร่งแก้ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณใต้ทางพิเศษศรีรัช และปรับปรุงพื้นที่ลานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตปทุมวันว่า สำนักงานเขตปทุมวัน และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ร่วมตรวจสอบและแก้ไขปัญหาบริเวณใต้ทางด่วนศรีรัช ถนนจรัสเมืองถึงถนนเจริญเมือง โดยตรวจสอบผู้เช่าในเขตทางพิเศษศรีรัช พบผู้เช่าฯ มีวัตถุประสงค์การเช่าสำหรับประกอบธุรกิจขนส่งสินค้า หรือเพื่อการจอดรถยนต์ แต่กลับให้เช่าช่วงต่อ เพื่อจำหน่ายอาหาร กทพ.จึงสั่งห้ามไม่ให้มีการเช่าช่วงต่อ เพื่อจำหน่ายอาหาร มิฉะนั้นจะไม่ต่อสัญญาเช่าในคราวถัดไป หรือกระทำการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่า เพื่อจอดรถยนต์ แต่กลับจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแทน ซึ่งบางครั้งเกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างลูกค้าที่มารับประทานอาหาร กทพ.จึงได้ออกหนังสือแจ้งเตือนขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเช่า ขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าห้ามจอดรถยนต์บริเวณที่ห้ามจอดและให้ขนถ่ายสินค้าด้วยความรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันไม่ให้จอดรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์บนทางเท้า และห้ามตั้งวางสิ่งใด ๆ บนทางเท้ากีดขวางการสัญจรของประชาชน หากฝ่าฝืนจะดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง

สำหรับพื้นที่ลานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ใต้ทางด่วน ได้สิ้นสุดสัญญาการใช้พื้นที่เมื่อปี พ.ศ.2562 ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการให้เป็นพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ได้ ต้องรอให้ต่อสัญญาอย่างถูกต้องก่อน ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ ได้ประสานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม.เพื่อดำเนินการต่อไป

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: