นครราชสีมา นายอำเภอลำทะเมนชัย รายงานสถานการณ์น้ำ อำเภอลำทะเมนชัย โดยลำน้ำลำทะเมนชัย ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 10 ซม.รวมเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 1.60 ซม.

วันนี้ (1 ตค 65) เวลา 11.00. น. นายอำเภอลำทะเมนชัย รายงานสถานการณ์น้ำ อำเภอลำทะเมนชัย โดยลำน้ำลำทะเมนชัย ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 10 ซม.รวมเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 1.60 ซม. สามารถระบายน้ำได้ดี มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และท่วมนาข้าวของประชาชนบริเวณที่ลุ่ม แม่น้ำมูล ระดับน้ำได้เพิ่มขึ้น 12 ซม.รวมเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 2.13 ซม. สามารถระบายน้ำได้ดี และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ได้ไหลเข้าท่วมนาข้าวของประชาชนในพื้นที่ลุ่ม น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ตำบลไพล 4 หลังคาเรือน / ต.บ้านยาง สถานีสูบน้ำปะปาหมู่บ้าน 1 แห่ง น้ำท่วมวัด ต.ช่องแมว 1 แห่ง น้ำท่วมถนนในพื้นที่ ต.บ้านยาง 3 เส้น/ คอสะพาน 1 เส้น ต.ช่องแมว 1 เส้น อำเภอลำทะเมนชัย ได้ออกตรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และได้แจ้งให้ อปท. เร่งตรวจสอบความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งให้จัดเตรียมอุปกรณ์กระสอบทรายป้องกันน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร และได้ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสาร จากทางราชการ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน และยกสิ่งของไว้ในที่สูงเพื่อป้องกันน้ำท่วม

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: