ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเด็กชายกฤษกร เรืองเจริญ อายุ ๓ ขวบ ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

เวลา ๒๑.๓๘ น.
๗ ตุลาคม​ ๒๕๖๕

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเด็กชายกฤษกร เรืองเจริญ อายุ ๓ ขวบ ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

และพระราชทานกระเช้าของเยี่ยมแก่บิดามารดา ณ โรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: