บิ๊กหมอก นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกฯรัฐมนตรี พร้อมคณะนักศึกษาโครงการทวิปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 17

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ร่วมโครงการสัมมนาศึกษาดูงานประจำปี 2565 ได้จัดขึ้น ณ โรงแรมบ้านนายถึก อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่17-18 พฤศจิกายน 2565 ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวิชาการและประสบการณ์ระหว่างคณะอาจารย์ คณะนักศึกษา เพื่อสู่การพัฒนาในทุกๆด้านให้ดียิ่งๆขึ้นไป ยังสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนการศึกษาและในหน่วยงานองค์กรที่ประจำอยู่ พร้อมร่วมกิจกรรมสานความสัมพันธ์

จากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง พิพิธภัณฑ์เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีประวัติอันยาวนานและทรงคุณค่า ของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนาย ขจรเกียรติ รักพาณิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้นาง วิณัฐชินันทน์ เทพวัติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา และ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา จึงทำให้ทราบว่าพิพิธภัณฑ์หลังนี้เป็นเรือนรับรองเป็นที่พักผ่อนและที่ทรงงาน ของพระมหากษัตริย์หลายหลายพระองค์
ก่อนกลับ นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง พร้อมคณะ ได้ร่วมสักการะ พร้อมถ่ายรูป ร่วมกันเป็นที่ระลึก และอยากชวนเชิญให้ชาวฉะเชิงเทราและนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ อยู่ใกล้วัดหลวงพ่อโสธร ริมแม่น้ำบางปะกง มีอาหารอร่อย ธรรมชาติสมบูรณ์กันนะครับ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: