บัณฑิต มรส. ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันแรก กว่า 7,500 พันคน

บัณฑิต มรส. ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันแรก กว่า 7,500 พันคน

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า พร้อมด้วย อาจารย์อายับ ซาดัดคาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560-2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และแนะนำแนวทางการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2565 ให้เป็นไปอย่างถูกต้องสมพระเกียรติ โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกซ้อมรวมจำนวน 7,672 คน

สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2565 มีกำหนดการ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวันที่ 1 ธันวาคม 2565 บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และวันที่ 2 ธันวาคม 2565 บัณฑิตจาก บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยในระหว่างนี้ขอความร่วมมือจากบัณฑิต ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19 ด้วยการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวขอให้ผู้ที่เข้ามาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนำบัตรประจำตัวประชาชน และงดเว้นการพกพาอาวุธและของมีคมทุกชนิด เพื่อเข้ารับการสแกนบุคคลและตรวจร่างกายก่อนเข้ามาภายในพิธี

ติดตามข้อมูลพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต เพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี www.sru.ac.th หรือ เพจเฟสบุ๊ค สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หรือฝ่ายฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.สุราษฎร์ธานี หรือโทร 077-913333

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน

คุณณรงค์ชัย ชลาลักษ์

สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คุณกนกรัตน์ ศรียาภัย

คุณสมยศ นุ่นจำนงค์

คุณเทพรวี ทวีเฉลิมดิษฐ์

Leave a Reply

%d bloggers like this: