ราชบุรี – ผู้แทนรัฐบาลกัมพูชา และผู้แทน WFT เข้าดูงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนของไทย

ราชบุรี – ผู้แทนรัฐบาลกัมพูชา และผู้แทน WFT เข้าดูงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนของไทย

วันนี้(22 พ.ย.)ฯพณฯ Put Samith ผู้แทนรัฐบาลกัมพูชา ผู้แทนองค์การอาหารโลกสหประชาชาติ(WFT)และคณะจำนวน 25 คน เดินทางมายังโรงเรียนวัดบางกระ หมู่ที่ 1 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี มาศึกษาดูงานโครงการอาหารกลางวัน โดยมีนายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ รักษาราชการแทนผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 น.ส.ศุภรัตน์ รัศมีจันทร์ฉาย ตัวแทนคณะครู น.ส.ภัทร์ฐิรญา รุจิรัชศิริสกุล จนท.โครงการอาหารกลางวันร.น.วัดบางกระ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ

โดยการศึกษาดูงานโครงการอาหารกลางวันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการอาหารสำหรับนักเรียน และนำไปเป็นโมเดลกลับไปสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงการอาหารกลางวันประเทศกัมพูชา และทางตัวแทนหรือผู้นำ ผู้แทนรัฐบาลกัมพูชา ผู้แทนรัฐบาลกัมพูชา พร้อมคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมและชมเมนูของอาหารกลางวัน ที่โรงอาหารของโรงเรียน สำหรับเมนูในวันนี้จะเป็นต้มยำทะเล ไข่เจียวทรงเครื่อง ผลไม้ก็จะเป็นแตงโมซึ่งอาหารในแต่ละวันเด็กนักเรียนจะได้รับประทานครบทั้ง 5 หมู่พร้อมชมการแสดงของเด็กนักเรียน และวีดีทัศน์ของโรงเรียนวัดบางกระ

ขณะที่นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ รักษาราชการแทนผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 กล่าวว่ามีความยินดีที่ทางคณะให้เกียรติเดินทางมาศึกษาดูงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางกระ เป็นสถานที่เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในระดับพื้นที่การให้บริการอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นนโยบายสาธารณที่รัฐจัดสวัสดิการให้กับเด็กในตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านการโอนงบประมาณไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งต่อให้กับร.ร. ซึ่งโรงเรียนวัดบางกระได้ดำเนินการโครงการอาหารถูกต้องตามระเบียบ มีการจัดเมนูอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: