นครนายก อินเตอร์ลิ้งค์ฯ จัดการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนคนเก่ง รอบชิงชนะเลิศ

อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ค้นหาสุดยอดทักษะฝีมือเยาวชน บนเวที “Cabling & Networking Contest ปีที่ 10” จัดการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนคนเก่งรอบชิงชนะเลิศ ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 400,000 บาท เมื่อวันที่ 18 พ.ย.65 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชลพฤกษ์รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จากัด มหาชน พร้อมด้วย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมมือจัดการแข่งขันสุดยอดทักษะสายสัญญาณและเน็ตเวิร์ค Cabling & Networking Contest #10 ชิงถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท จำนวน 60 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายอุดมเขตราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครนายก รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสด้านโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม คุณวาสิษฐี ระจิตดารง ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน คุณศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง และ คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบถ้วยเกียรติยศ และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้

สำหรับการแข่งขันในปีนี้ ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 นับเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่น ที่จะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย และก้าวสู่การเป็นเบอร์ 1 ของผู้นำด้านสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้กับนิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวะศึกษา ทั่วประเทศ ได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นการยกระดับการศึกษา พร้อมกับต่อยอดทักษะ เสริมสร้างความรู้ให้ก้าวไปสู่เวทีระดับโลก เนื่องด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งระบบสายสัญญาณมีความสาคัญในการเป็น Digital Infrastructure ซึ่งทุกองค์กรจำเป็นต้องให้ความสาคัญ ดังนั้น ด้วยการแข่งขันทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จึงเป็นสิ่งสาคัญสำหรับเยาวชนที่มีฝีมือโดดเด่น จะสามารถหา ประสบการณ์ไปต่อยอดใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และตอบโจทย์แก่การนำไปต่อยอดอาชีพใน อนาคตต่อไปได

โดยผลการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท ได้แก่ นายกิตติภพ สารโพธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศ จากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นายวิทวัส สิมงาม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก รัฐมนตรีว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นางสาววรรณวิษา มาโยธา วิทยาลัยนิคอำนาจเจริญ สำหรับการแข่งขัน “สุดยอดทักษะระบบสายสัญญาณCabling Contest ปีที่11” ในปีถัดไป ประจำปี 2023 สามารถติดตามข่าวสาร และรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.cablingcontest.com

อำพล เทียนงาม นครนาบก

Leave a Reply

%d bloggers like this: