พิษณุโลก เตือน ลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก

พิษณุโลก งานประชาสัมพันธ์ ตำรวจภูธรภาค 6 ได้จัดทำภาพอินโฟกราฟิก เตือน การลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลกครั้งที่ 22 ปี 2022


ปรีชานุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: