ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม อภิปรายมุมมองของผู้ปฎิบัติ ในวันเปิดอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 27

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.ถึงเวลา 16.00 น. ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม อภิปรายร่วมกับนายสมเกียรติ คุววัฒนานนท์ รองอัยการสูงสุด รองศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายสุทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เรื่องสภาพปัญหากระบวนการยุติธรรมไทย :มุมมองของผู้ปฎิบัติ ในวันเปิดอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 27 ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link