ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษแถลงผลการจับกุมเครือข่ายคดียาเสพติด ตามยุทธการพิฆาตทรชนคนค้ายาอีสานใต้

ศรีสะเกษ !! จังหวัดศรีสะเกษแถลงผลการจับกุมเครือข่ายคดียาเสพติดตามยุทธการพิมาตทรชนคนค้ายาอีสานใต้ ภ3 และ “238 พิทักษ์นครลำดวน ได้ผู้ต้องหา 427 คน ของกลางยาบ้า230,923 เม็ด ไอซ์ 8.72 กรัม ยึดทรัพย์สินนักค้าไว้ตรวจสอบ 5 ราย รวมมูลค่าประมาณ 2,878,000 บาท
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผูว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายเริงศักดิ์ เกตุจันทึก ผบ.เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล รอง ผบก.ก.จว.ศรีสะเกษ และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแถลงผลการจับกุมเครือข่ายคดียาเสพติดตามยุทธการพิมาตทรชนคนค้ายาอีสานใต้ ภ3 และ”238 พิทักษ์นครลำดวน ในห้วงระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2565 จับกุมนักค้าได้ 413 ราย เป็นผู้ต้องหา 427 คน ของกลางยาบ้าจำนวน 230,923 เม็ด ไอซ์ 8.72 กรัม และสารระเหย 2 กระป๋อง ยึดทรัพย์สินนักค้าไว้ตรวจสอบ 5 ราย รวมมูลค่าประมาณ 2,878,000 บาท

นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ค้านการแก้ไขปัญหา ยาเสพวันที่ 16 มิถุนายน 2564 กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพคิดเป็นหนึ่งโนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ดำเนินการอย่างจริงจังทั้งระบบ โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ความสำคัญกับกระบวนการร่วมจากทุกภาคส่วน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพื่อปราบปราม แหล่งผลิตและเครือข่ายผู้คำายาเสพติด ทั้งพื้นที่แนวชายแดนและพื้นที่ตอนใน โดยให้เป็นการแก้ไขปัญหาภายในของประเทศด้วยกฎหมายไทยและหลักสากล ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.. พล.ต.อ.จินภัทร รอง ผบ.ตร. ได้นำนโยบายรัฐบาลมาเป็นแนงทางในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ของสำนักงานตำรวจและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติทุกพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 3 โดย พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ รอง ผบช.ก.๗รับผิดชอบ ศอ.ปส.(ยาเสพติด) ได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัด เร่งรัดสืบสวนจับกุมผู้ค้องหายาเสพติดเขตพื้นที่รับผิดชอบ ระดมกวาดล้างยาเสพติดในทุกมิติ การสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดตามแนวจายมพื้นที่ชั้นใน และดำเนินการปิดล้อมตรวจค้น และการทำลายเครือข่ายตัดวงจรยาเสพคิดทุกระดับ คำเนินกจับกุม ขยายผล เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดให้ได้ผลอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตาม ยุทธการ ” พิฆาดทรานคนค้ายาอีสานใต้ ” ประกอบกับ ยุทธการ 238 พิทักษ์นครลำดวน ของ จังหวัดครีสเกษ

รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้การอำนวยการของ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ‘พล.ต.ต.ลาภ ครีลำอางค์ ผบก.ก.จว.ศรีสะเกษ , พ.อ.หินกร ประสีระเตสั่ง ร้องผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดครีสะเกษ(ฝ่ายทหาร) ,นายเริงศักดิ์ เกตุจันทึก ผบ.เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล รอง ผบก.ก.จว.ศรีสะเกษ และ พ.ต.อ.ชยากร เทศะบำรุง รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ นายสุรคิษฐ์ อินทกรอุดม ปลัดจังหวัด ศรีสะเกษ พ.อ.กคพล มีทิพย์ ผบ.ฉก.ทพ.๒๓ พ.ต.อ.อาทิพย์ ซึมดอน ผกก.ผม.จว.ครีสะเกษ ได้อำนวยการสั่งการ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทุกหน่วย ,ทหาร ,ฝ่ายปกครอง,และเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดตรีสะเกษ ร่วมกันสืบสวนจับกุมเครื่อข่ายยาสพติดรายสำคัญภายใต้ ยุทธการ”พิฆาตทรชน คนค้ายาอีสานใต้ ภ3 ” และ ” 238 พิทักษ์นครลำดวน ” ดังนี้ คือ วันที่ 23-24 พ.ย.2565 ชุดปฏิบัติการ 238 พิทักษ์นครลำดวน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ทหาร เจ้าหน้าที่ ปปส.ร่วมกันจับกุม เครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ 1 เครื่อข่าย ผู้ต้องหา 4 คน ของกลางยาบ้า รวม 194,100 เม็ด ปืนพกสั้น 3 กระบอก วัตถุระเบิด 1 ลูก ยึดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบ รถยนต์เก๋ง 3 คัน รวมมูลค่าประมาณ 1,700,000 บาท


ข่าว … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ
ภาพ … ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link