เลย ผบ. มทบ. 28 เปิดค่ายศรีสองรัก อ้าแขนรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ด้วยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

เลย- ผบ.มทบ.28 เปิดค่ายศรีสองรัก อ้าแขนรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ด้วยวิธีร้องขอ(กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) พร้อมกันนี้ หน่วยได้จัดอาหารมื้อกลางวัน (ก๋วยเตี๋ยว) ให้บริการแก่ผู้สมัครและครอบครัวอีกด้วย

วันที่ 26 พ.ย.65 ที่สโมสรค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลตรี ปริชญ์ สุคันธศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 (ผบ.มทบ.28) มอบหมายให้ พันเอก สุจิรชัย มหาธรรม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 (รอง ผบ.มทบ.28) และพันโท ประดิษฐ์ พรมเรียน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8 พัน 1 ) พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะและตรวจเยี่ยมการดำเนินกรรมวิธีรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ด้วยวิธีร้องขอ(กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) ณ สโมสรค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย พร้อมกันนี้ หน่วยได้จัดอาหารมื้อกลางวัน (ก๋วยเตี๋ยว) ให้บริการแก่ผู้สมัครและครอบครัวอีกด้วย

สำหรับการสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ด้วยวิธีร้องขอ(กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 กองทัพบกได้รับสมัครชายไทยอายุ 18 – 20 ปี และ 22 – 29 ปี เข้าเป็นทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์หรือ “ทหารออนไลน์” ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม เพื่อมุ่งสู่ระบบทหารอาสาทดแทนการเรียกเกณฑ์มาตั้งแต่ปี 2564 และได้รับความสนใจและการตอบรับของชายไทยสมัครเป็นทหารมากจำนวนมากขึ้นในทุกปีตามลำดับ โดยบรรยากาศในการรับสมัคร มีไฮไลท์ คือมีพระสงฆ์มาร่วมในการสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์หรือ “ทหารออนไลน์”อีกด้วย

โดยทางกองทัพบก เปิดรับสมัครคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 “ไม่จำกัดวุฒิ เลือกลงหน่วยได้ตามความสมัครใจ”
คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ทหารกองเกินที่มีอายุ 18 – 20 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2566 (เกิดปี พ.ศ. 2546 – 2548)
  2. ทหารกองเกินที่มีอายุ 22 – 29 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2566 (เกิดในปี พ.ศ. 2537 – 2544) ซึ่งเป็น ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว แต่ไม่ถูกเข้าเป็นทหารกองประจำการ
  3. ขนาดรอบตัว ตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออก มีส่วนสูง 146 ซม.ขึ้นไป
    สมัครด้วยตนเองผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ rcm66.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยทหาร หรือสำนักงานสัสดีกรุงเทพมหานคร/จังหวัด/หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 29 ส.ค.65 ถึงวันที่ 29 ม.ค.66 ลิงก์รับสมัคร https://rcm66.rta.mi.th/rcm66/ คุณสมบัติของผู้สมัคร https://rcm66.rta.mi.th/rcm66/doc/inform.pdf

ภาพ : มทบ.28
ข่าว : นายพรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อินไท นิวส์/5 เหล่าทัพ/ทันใจ นิวส์)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: