บิ๊กหมอก นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกฯรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง หม่อมหลวงวันชัย เนาวรัตน์และจ.ส.อ. ธนกร สุวรรณปรุงพร้อมคณะร่วม เปิดงานแสดงศิลปะ ตามที่โรงเรียน นนทบุรีคริสเตียนวิทยาและโรงเรียนนานาชาติสาธิตคริสเตียนนนทบุรี ได้จัดงานแสดงขึ้น ณ Sports Center โรงเรียนนานาชาติสาธิตคริสเตียนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โครงการ “รักวิเศษ
เพื่อคนพิเศษ”เพื่อชมผลงานทางศิลปะ การวาดภาพและระบายสีของน้องๆเด็กนักเรียนให้ผู้ปกครองเเละแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานได้ชมและยังมีผลงานของ Mr.Glen Ronald ผู้ชำนาญการด้านวาดภาพอีกด้วย ในโอกาสนี้นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ยังได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ปกครอง คณะคุณครูและผู้บริหาร ที่ยังคงให้ความสำคัญ ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อเสริมสร้างให้บุตรหลานของเรามีศักยภาพด้านพัฒนาการให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อให้เขาเติบโตไปอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้เป็นอย่างดี สุดท้ายยังได้ขอบคุณ คุณสุรางค์ เอกตระกูลผู้บริหาร
คณะครูอาจารย์และผู้ปกครองที่ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: