“ในหลวง-พระราชินี” ทรง พระราชทานพรปีใหม่ 2566 พร้อม พระปรมาภิไธย -พระนามาภิไธย ลายพระหัตถ์ “วชิราลงกรณ์-สุทิดา” ทรงเลือกภาพ แย้มพระสรวล เป็น สคส.พระราชทาน

“ในหลวง-พระราชินี”
ทรง พระราชทานพรปีใหม่ 2566
พร้อม พระปรมาภิไธย -พระนามาภิไธย
ลายพระหัตถ์
“วชิราลงกรณ์-สุทิดา”
ทรงเลือกภาพ แย้มพระสรวล
เป็น สคส.พระราชทานวันนี้ 31 ธ.ค.2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2566 แก่ปวงชนชาวไทยด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่ มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลาง ด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และตราพระนามาภิไธย ส.ท.เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพรด้านขวา มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีใต้พระบรมฉายาลักษณ์ระบุพระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และพระนามาภิไธย “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี”ส่วนด้านซ้าย มีข้อความว่า “พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: