ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยอำเภอกันทรารมย์

ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยอำเภอกันทรารมย์
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ที่บ้านเลขที่ 63/1 บ้านทาม หมู่ที่ 1 ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานมอบเงินและสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 2 ครัวเรือน โดยมีนางมัลลิกา เกษกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายบุญชอบ พวงจำปา ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอกันทรารมย์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลทาม เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ประกอบด้วย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 01.30 น. เกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นในพื้นที่บ้านทาม หมู่ที่ 1 ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง คือนายประวัติ ศรีสำอางค์ อายุ 67 ปี ประกอบอาชีพ ทำนา รายได้ประมาณ 3,000 บาทต่อเดือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิต มูลค่าความเสียหายประมาณ 600,000 บาท และบ้านไม่มีเลขที่ ได้รับความเสียหายบางส่วน ราษฎรรายนายวินัฐ วิเชียรเทียบ อายุ 48 ปี ประกอบอาชีพ รับจ้าง รายได้ประมาณ 9,000 บาทต่อเดือน
ในการนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ได้มอบเงินช่วยเหลือ และมอบถุงยังชีพปัจจัยสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับความเสียหายในเบื้องต้น
หลังจากนั้น นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ก็ได้เดินทางไปที่บ้านจาน หมู่ที่ 14 ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ มอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน 4 รายเช่นกัน


ข่าว/ภาพ … บุญทัน/ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: