มุกดาหารตัวแทนชาวบ้านภูผาหอมยื่นหนังสือต่อประธานกรรมาธิการที่ดินฯ ร้องขอให้แก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

มุกดาหารตัวแทนชาวบ้านภูผาหอมยื่นหนังสือต่อประธานกรรมาธิการที่ดินฯ ร้องขอให้แก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 66 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายอภิชาต ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อรับเรื่องร้องทุกข์และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายอภิศักดิ์ ศรีเฉลียว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านภูผาหอม ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ในนามตัวแทนของชาวบ้านภูผาหอม ได้ ยื่นหนังสือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชน บ้านภูผาหอม ซึ่งชาวบ้านส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากมีการปรับปรุงแนวเขตอุทยานทับเขตที่ดินทำกิน ของชาวบ้าน รวมทั้งเขตวัด ส่งผลให้ชาวบ้านภูผาหอมและพระสงฆ์ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
บ้านภูผาหอมจัดตั้งตั้งเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2523 โดยเป็นหมู่บ้านผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ตามนโยบายที่ 66/2523 ของรัฐบาลในสมัยนั้น ซึ่งรัฐได้จัดสรรที่ดินทำกิน ให้ราษฎร จำนวน 35 ครัวเรือน ๆ ละ 15 ไร่ ที่อยู่อาศัยครัวเรือนละ 2 งาน ดำเนินการจัดสรรโดยนิคมสหกรณ์ดอนตาล ปัจจุบันบ้านภูผาหอมมี 193 ครัวเรือน ประชากร 661 คน ต่อมาปี 2535 ได้มีประกาศเขตอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัวขึ้น ได้มีการกันพื้นที่ป่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ (หลักหมุดอุทยานฯ กับนิคมฯ คู่กัน) ส่วนชาวบ้านยังทำมาหากิน ประกอบอาชีพในพื้นที่ของตัวเองเรื่อยมา ต่อมาปี 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีการดำเนินนโยบายปรับปรุงแผนที่ตามแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 1:4,000 (ONE MAP) ซึ่งมีการขยายแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัวทับแนวเขตที่ดินของชาวบ้านหลายรายรวมทั้งทับแนวเขตของวัดภูผาหอมถาวราราม ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2481 ผลจากการดำเนินการตามนโยบายปรับปรุงเขตที่ดินดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านและ วัดไม่สามารถขอออกเอกสารสิทธิ์ได้ ที่สำคัญเจ้าหน้าที่อุทยานได้ทุบกุฏิสงฆ์เสียหาย จำนวน 2 หลัง จากปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ชาวบ้านได้ร้องเรียนไปยังอำเภอดอนตาลและจังหวัดมุกคาหารตามลำดับ แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านภูผาหอม ชาวบ้านภูผาหอมจึงขอให้คณะกรรมาธิการนำเสนอข้อมูลปัญหาต่อรัฐบาล ขอให้ใช้แนวเขตอุทยาน(หลักคู่)เดิม และขอให้รัฐชดเชยค่าเสียหายและหาผู้รับผิดชอบจากการทุบกุฏิสงฆ์ จำนวน 2 หลัง ด้วย
หลังจากประธานคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร รับฟังปัญหาและรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว จังหวัดมุกดาหารจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ พร้อมชาวบ้าน เพื่อตรวจสอบแนวเขตให้ชัดเจน สำหรับกรณีทุบ กุฏิสงฆ์ จำนวน 2 หลัง ต้องรอให้การตรวจสอบแนวเขตให้ชัดเจนก่อน จึงจะดำเนินการต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: