ศรีสะเกษ !! นายก ทต.ผือใหญ่มอบจักรยานสองล้อ 60 คัน ให้แก่เด็กนักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2566

ศรีสะเกษ !! นายก ทต.ผือใหญ่มอบจักรยานสองล้อ 60 คัน ให้แก่เด็กนักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2566
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลผือใหญ่ นายสุวรรณ เตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้เป็นประธานเปิดงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนายประยูร เดชหาญ นายกเทศมนตรีตำบลผือใหญ่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผือใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ตำบลผือใหญ่ทั้ง 14 หมู่บ้าน นำเด็กเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงบนเวทีของเด็กในตำบลผือใหญ่ การมอบจักรยานสองล้อให้แก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คัน การระบายสีภาพให้สวยงาม การประกวดร้องเพลง- การประกวดเรียงความ- การแข่งขันเล่านิทาน- การประกวดคัดลายมือสวยงาม กิจกรรมตอบปัญหาสุขภาพ- การเดินแบบจากวัสดุเหลือใช้- การแข่งขันมวยทะเล การแข่งขันมวยบก และกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนให้กล้าคิด กล้าพูด เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกับสังคม และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และองค์กรหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งให้เด็กได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของตนที่พึงมีในปัจจุบันและในอนาคต อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป

************
ข่าว/ภาพ … บุญทัน/ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: