ราชบุรี – ทหารช่าง เปิดค่ายจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เด็กหลายพันคนแห่เข้าร่วมงาน

ราชบุรี – ทหารช่าง เปิดค่ายจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เด็กหลายพันคนแห่เข้าร่วมงาน

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 13 ม.ค.66 กรมการทหารช่าง จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 65 ที่ค่ายบุรฉัตร อ.เมืองราชบุรี โดยมี พล.ท.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการ-ทหารช่าง ,นายทหารระดับสูงของกรมการทหารช่าง ,กำลังพล และบุตรหลานของกำลังพลเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมภายในงาน เจ้ากรมการทหารช่างกล่าวให้โอวาท พร้อมมอบเกียรติบัตร แก่เยาวชนดีเด่น จำนวน 23 คน ที่เป็นบุตรของกำลังพลและนร.โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา และนร.โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา, เยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมวันเด็กจากหน่วยทหารต่าง ๆ ของกรมการทหารช่าง ที่นำมาออกงาน พร้อมกับทักทายและร่วมกิจกรรมกับเด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก ๆ ซึ่งเป็นลูกหลานของกำลังพลกรมการทหารช่าง และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนรอบค่าย ได้มีความรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ-พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยการสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบรม-ราโชบาย และพระราชปณิธานในการทรงงาน เพื่อสืบสานรักษาต่อยอด

นอกจากนั้นเด็กๆยังได้รับความสุข สนุกสนาน และความรู้ กับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยทหารช่างในพิ้นที่จ.ราชบุรี ที่ได้ร่วมกันจัดขึ้น สิ่งสำคัญคือการที่ผู้ปกครองได้นำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมด้วยกันอย่างอบอุ่นและใกล้ชิด สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ครอบครัว เพื่อปูทางให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชนและปฏิบัติตนให้เป็นเยาวชนที่ดีในสังคม ในภายภาคหน้าจะได้เป็นกำลังสำคัญของชาติ ที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญมั่นคง สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริเวณงาน ประกอบด้วย

สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้ นอกจากจะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่จัดในบริเวณงานแล้ว ทางกรมการทหารช่าง ยังได้บริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ปกครองและเด็ก ๆ ที่มาร่วมงานในวันนี้ โดยคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

สุจินต์ นฤภัย (เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: