ร้อยเอ็ด !!!!!!เหล่ากาชาดร้อยเอ็ด ออกรับบริจาคโลหิต ที่ อำเภอโพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด !!!!!!เหล่ากาชาดร้อยเอ็ด ออกรับบริจาคโลหิต ที่ อำเภอโพธิ์ชัย
วันที่ 19 มกราคม 2566 นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพธิ์ชัย ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางจิราภรณ์ ธนแสนไทย พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะเจ้าหน้าที่สังกัด รพ.ร้อยเอ็ด ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย โดยมียอดผู้บริจาคโลหิตจำนวน จำนวน 112 ยูนิต หรือ 50,400 ซีซี ดวงตา 5 ราย อวัยวะ 5 ราย
ทั้งนี้ นายอำเภอโพธิ์ชัยได้มีกิจกรรมจับฉลากรับของรางวัลสำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิต อีกด้วย

!!!!!!!
ภาพ:ข่าว ผ่านเลนส์ 21102

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: