ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวจังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวจังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานและชุดยาเวชภัณฑ์พระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนางมัลลิกา เกษกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นางนิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ท) ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวพรนภา ชาชมพู ผอ.สวท.ศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายอำเภอภูสิงห์ นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นายอำเภอห้วยทับทัน นายอำเภอเมืองจันทร์ นายอำเภอบึงบูรพ์ ผู้แทนนายอำเภอกันทรารมย์ ผู้แทนนายอำเภอปรางค์กู่ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา904 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาเวชภัณฑ์พระราชทาน และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 3,000 ชุด มอบให้แก่นายอำเภอจำนวน 8 อำเภอ ได้แก่อำเภออุทุมพรพิสัยจำนวน 600 ชุด อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอภูสิงห์ อำเภอกันทรารมย์ อำเภอปรางค์กู่ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอเมืองจันทร์ และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอละ 300 ชุด เพื่อไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตนเองเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวต่อไป

************
ข่าว/ภาพ … บุญทัน/ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: