พัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดประชุมผู้นำ อาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

พัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดประชุมผู้นำ อาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566
️เวลา 08.30 น. นางสาวเชาวลีย์ เพชรรัตน์ พัฒนาการอำเภอตะพานหิน นายเสกสรรค์ เปี่ยมศรีเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหิน ดำเนินการจัดการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอตะพานหิน ณ ศาลามหาดไทย 100 ปี อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

การประชุมเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ ชี้แนะการปฏิบัติงาน แก่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) และวางแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลังจิตอาสา ขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยใจพอเพียง”

จากนั้นได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจับฉลากของขวัญต้อนรับปีใหม่ ให้กับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอตะพานหิน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำ อช. ต่อไป

#ขอบคุณของขวัญของรางวัลจากพัฒนาชุมชน และ ร้านนุคอนกรีต

#ขอบคุณภาพข่าวบางส่วนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหิน

ภาพข่าว :: สุทีป ฟักนิล
กนกวรรณ (ผ่านเลนส์ 3901) ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ จังหวัดพิจิตร รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link