อุบลฯ จัดงาน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” รณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้ทางม้าลาย “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี”

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” และกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้กำหนดจัดงาน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” และกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ขึ้น เพื่อให้ทุกคน มีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ใช้ทางม้าลาย และหยุดรถให้คนข้าม ทางม้าลาย ร่วมรณรงค์ให้ทางม้าลายเป็นทางข้ามที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งร่วมรณรงค์ส่งแสงเพื่อรำลึกถึงหมอกระต่าย แพทย์หญิงวราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล ในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการ จากไป

โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย พีธีมอบป้ายสัญลักษณ์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ มอบหมวกกันน็อค และมอบธงสัญลักษณ์ข้ามทางม้าลาย ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ร่วมกิจกรรม ร่วมรำลึกถึงหมอกระต่าย ในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการจากไปโดยการร่วมส่งแสง ด้วยการเปิดไฟหน้ารถเปิดไฟฉายโทรศัพท์มือถือ เป็นเวลา 1 นาที กิจกรรมพานักเรียนข้ามถนน บริเวณจุดทางข้ามหน้าโรงเรียน และตีเส้น ชะลอความเร็วก่อนถึง ทางข้ามบริเวณถนนคลังอาวุธ หน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี ให้มีความชัดเจน และมีความปลอดภัย

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 21 มกราคม ของทุกปี เป็น “วันความปลอดภัย ของผู้ใช้ถนน” และเป็นวันครบรอบ 1 ปี การจากไปของ แพทย์หญิงวราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล (หมอกระต่าย) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้าม โดยให้เน้นจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: