ศรีสะเกษ !! ดร.กัลยาณี”นายกฯส่งเสริมท่องเที่ยวฯเปิดฝึกพัฒนาศักยภาพการบริการที่เป็นเลิศต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเยือนศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ !! ดร.กัลยาณี”นายกฯส่งเสริมท่องเที่ยวฯเปิดฝึกพัฒนาศักยภาพการบริการที่เป็นเลิศต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเยือนศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ที่ศาลาทมวัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการบริการที่เป็นเลิศ โดยนางสาวทัศนี ขจัดมลทิน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นายสุจินต์ ปัญจา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ นำนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 40 คน และได้ความเมตตาจากพระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงฆฺ (ธ) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี จ่าเอก สมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา นายสมยศ พันธ์มา รอง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวง นายพิษณุ พวงเพชร นายกิตติศักดิ์ บุญพุทธ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้
นายสุจินต์ ปัญจา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ กล่าวว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ ได้รับการจัดสรรงบประมาณฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการบริการที่เป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาศักยภาพ ให้เป็นกำลังแรงงาน ตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ ได้บูรณาการร่วมกับ อบต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ในการจัดหากลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม ในระหว่างวันที่ 23-27 ม.ค. 66 ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง รวม 5 วัน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 คน แต่มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมด้วยจำนวนรวมทั้งหมดประมาณ 40 คน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดไพรพัฒนา ภายใต้การนำของ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ซึ่งทุกคนมีความตั้งใจ และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ ด้านการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อไปประกอบเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก สร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิก สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า วัดไพรพัฒนาถือเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนสถาน มีเกจิอาจารย์หลวงปู่สรวงเทวดาเดินดิน ที่มีญาติโยมเดินทางมาขอพรตลอดเวลา และมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งรวมไปถึงผาพญากูปรี และมีวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวง ที่มีนักศึกษากว่า 800 คน และมีการเตรียมเปิดสอนสาขาวิชาการโรงแรมและการจัดการท่องเที่ยวในปีการศึกษา 2567 นี้ การจัดอบรมการบริการที่มีความเป็นเลิศในวันนี้จะสร้างความรู้ให้นักศึกษารู้จักวิธีการบริการแก่นักท่องเที่ยว สามารถที่จะนำความรู้ไปใช้ในการปฎิบัติหน้าที่การงานในอนาคต ซึ่งทางด้าน พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ยังมีความประสงค์อยากให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ จัดอบรมในเรื่อง อาหาร การตัดเย็บเสื้อผ้า เพื่อสร้างงานให้กับู้ฝึกอบรมได้มีอาชีพ และในฐานะนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจะได้นำเสนอเรื่องนี้ เข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษเพื่อที่จะขอจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป.

************
ข่าว/ภาพ … บุญทัน/ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d bloggers like this: