สมาชิก TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70คว้าเหรียญทองมาชื่นชม

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสมาชิก TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
⚫️การแข่งขันการเต้น cover dance contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1 – ม.3 ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

👉ผลการแข่งขัน👈
👏ได้คะแนน 90 คะแนน ระดับเหรียญทอง 🥇

👉รายชื่อนักเรียน👈
1.ด.ญ.ณัฐกฤตา หมู่คำ ม.1/1
2.ด.ญ.ธิติกานต์ นิยมวัน ม.1/1
3.ด.ญ.ไอยลดา ส.จุฑามณี ม.1/2
4.ด.ญ.ณัฐฐา แดงดำรงค์ ม.1/2
5.ด.ญ.นิสา นิลละออ ม.1/2
6.ด.ญ.รัตนาวดี ลายทอง ม.1/2
7.ด.ญ.แก้วนภา หอมหวล ม.1/2
8.ด.ญ.ณัฐธัญญา พูลธนะ ม.1/2
9.ด.ญ.ศศิกาน สาลีผล ม.1/2
10.ด.ญ.ญาณิศา แปลงแดง ม.1/2

👉ฝึกซ้อมโดย👈
1.ครูวิยะดา ดอนแก้วภู่
2.ครูนิตยา สัมพันธารักษ์
3.ครูเบญจรงค์ เทพทอง

อำนวยการฝึกซ้อมโดย นางสาวสุชาวดี ศรีศิลา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

Cr.เฟสบุ๊ค โรงเรียนวัดยายร่ม

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: