อธิบดีฯ มอบหมายให้เลขานุการกรม เป็นผู้แทน กรมฯ ให้การต้อนรับนายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

อธิบดีฯ มอบหมายให้เลขานุการกรม เป็นผู้แทน กรมฯ ให้การต้อนรับนายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

วันนี้ (26 มกราคม 2566) เวลา 15.00 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร มอบหมายให้ นายวิศณุ วัชราวนิช เลขานุการกรม เป็นผู้แทน กรมฯ ให้การต้อนรับ ดร. สังวาลย์ เกตุงาม นายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค นายวิบูลย์ จิตประสพเนตร เลขาธิการสมาคมฯ ผู้สื่อข่าวสายอาชญากรรมพร้อมคณะ ร่วมอวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 1 อาคาร 1 กรมศุลกากร

เผยแพร่โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร สลข.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: