ศรีสะเกษ !! เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารประกอบพิธีพุทธาภิเษก พระสุก พระแสน พระใส สำนักสงฆ์บ้านชะบา

ศรีสะเกษ !! เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารประกอบพิธีพุทธาภิเษก พระสุก พระแสน พระใส สำนักสงฆ์บ้านชะบา
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 สำนักสงฆ์บ้านชะบา ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมสมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ได้เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระแสน พระสุก พระใส สำนักสงฆ์บ้านชะบา โดยมีสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พล.ต.วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 นายอัครนันท์ นนทา ผอ.สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ นายอติศักดิ์ นามวงศ์ นายอำเภอเมืองจับทร์ พ.ต.อ.เทพภิทักษ์ แสงกล้า รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอห้วทับทัน และนายแท่ง สุระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน นำสมากชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน อบต.ตาโกน และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดศรีสะเกษและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้ามากราบสักการะเพื่อความเป็นสรรพสิริมงคลแก่ชีวิตสืบไป
นายอติศักดิ์ นามวงศ์ นายอำเภอเมืองจับทร์ กล่าวว่า สำนักสงฆ์บ้านชะบา ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2511 เพื่อใช้เป็นที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และประกอบพิธีกรรมวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา งานสำคัญของสถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดถึงใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ และเป็นศูนย์รวมกิจกรรมของชุมชน ด้วยเมตตาธรรมในเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธิราจารย์ องค์ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ มีเถระบัญชามอบหมายให้ พระมงคลวชิรากร (สมบัติ ญาณวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เข้ามาดำเนินการพัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์สำนักสงฆ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกฐานะให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายและเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้กลุ่มเกษตรเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยการอุปถัมภ์ในเจ้าประคุณสมเด็จฯ ต่อไป
เนื่องในโอกาสที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ จะได้เจริญอายุวัฒนมงคล ครบ 86 ปี ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นี้ คณะศิษยานุศิษย์ โดยพระมงคลวชิรากร พร้อมผู้ปฎิบัติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 62 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งมีพระมหาอนนท์ โพธิเมธี เปรียญธรรม 9 ประโยค ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หัวหน้าฝ่ายวิปีสนาจารย์ ได้ประชาสัมพันธ์บอกบุญไปยังคณะศิษยานุศิษย์ ทานะบดี และสาธุชนทั้งหลาย เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขึ้น 3 องค์ ประกอบด้วย พระแสน พระสุก พระใส ซึ่งมีพุทธลักษณะศิลปะแบบอาณาจักรล้านช้าง ขนาดหน้าตัก 32 นิ้ว โดยมี คุณอุทัยวรรณ เขี้ยวรจนา รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระสุก คุณนวรรณ องค์พิเชฐเมธา รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระไส และคณะศรัทธาสารุชนทั้งหลาย มีชมรมบำนต้องจิต รับเป็นเจ้าภาพในการสร้างพระแสน เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นเถรบูชาแด่เจ้าประคุณสมเด็จฯ
ในการนี้ เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้เมตตาเป็นประธานในการประกอบพิธีเททองหล่อ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ มณฑลพิธีโรงหล่อประดิมากรรมพุทธปฏิมาพรเลิศ ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อปีที่ผ่านมา โดยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามองค์นี้ ได้นำมาประดิษฐานประจำ ณ สำนักสฆ์บ้านชะบา ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดศรีสะเกษและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้ามากราบสักการะเพื่อความเป็นสรรพสิริมงคลแก่ชีวิตสืบไป

************
ข่าว/ภาพ … บุญทัน/ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: