อุบลฯทำพิธีรับมอบหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทาน เพื่อนำไปถวายวัดในพื้นที่

อุบลฯทำพิธีรับมอบหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทาน เพื่อนำไปถวายวัดในพื้นที่
วันที่ 30 มกราคม 2566 ที่ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ทำพิธีรับมอบหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์ พระราชทาน จำนวน 200 เล่ม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำไปถวายวัดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้เป็นบทสวดสาธยายเป็นพระกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธี

สำหรับ หนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทาน เป็นหนังสือที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดรวบรวมและจัดพิมพ์เพื่อสวดสาธยายเป็นพระกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เชิญหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 15,200 เล่ม ไปมอบให้แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปถวายวัดในจังหวัดตามที่พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
ทั้งนี้ หน้าปกหนังสื่อเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ล้อมรอบด้วยกรอบรูปหัวใจสีเหลืองและสีฟ้า อยู่ด้านบนปก เหนือพระปรมาภิไธย วปร. ช่วงกลางหน้าปก เป็นข้อความ “บทเจริญพระพุทธมนต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดรวบรวม และจัดพิมพ์ เพื่อสวดสาธยายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565”

ด้านล่างปกหนังสือ เป็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุ้มสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ด้านข้างพระวรกายเป็น ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ใบโพธิ์มีข้อความ “โพธิ โพชฺฌงฺโค” และต้นไม้รูปหัวใจ มีข้อความ “กำลังใจ” และใบไม้สีธงชาติไทย และใต้ภาพเป็น รูปหัวใจสีเหลือง พร้อมข้อความ ทูลกระหม่อมพ่อ จะคอยอุ้มชูทูลกระหม่อมภา เสมอ และหัวใจสีแดง พร้อมลงพระปรมาภิไธย 14 ธ.ค. 65
ภายในเล่ม ประกอบด้วยบทเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 22 บท ซึ่ง มี 4 บท ที่ได้รวบรวมการรจนาบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชิรราชธิดา

ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: