พระสิวลีผู้เป็นเลิศด้านโชคลาภ และ หลวงปู่สูนย์ วัดป่าอิสสระธรรม กับเรื่องราวของวัตถุมงคลรุ่นล่าสุด…เหรียญ”มหาโชคโภคทรัพย์”

พระสิวลีผู้เป็นเลิศด้านโชคลาภ และ หลวงปู่สูนย์ วัดป่าอิสสระธรรม
กับเรื่องราวของวัตถุมงคลรุ่นล่าสุด…เหรียญ”มหาโชคโภคทรัพย์”

“ดูก่อนอานนท์ พระสีวลีมากับเราด้วยหรือไม่?”
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระสีวลีมากับเราด้วย พระเจ้าข้า”
พระสีวลีเถระ หรือ พระสีวลี เป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้า นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก 80 องค์สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล พระสีวลีเถระเป็นเจ้าชายในโกลิยวงศ์ ออกบวชในสำนักพระสารีบุตร บรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ปลงเกศานั่นเอง และหลังจากผนวช ท่านเป็นผู้มีลาภสักการะมากด้วยกุศลกรรมที่ทำมาแต่อดีต ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทาง ผู้มีลาภมาก
หลายคนคงอดใจไม่ไหว อยากรู้เรื่องราวของ”พระสีวลี”เพิ่มเติมมากขึ้น เราจะพาไปรู้จักเรื่องเล่าขานที่ได้รับการบันทึกไว้ตั้งแต่ครั้งอดีตอันยาวนานของพระผู้เปี่ยมด้านโชคลาภเมตตาองค์นี้ด้วยกันครับ…เรื่องมีอยู่ว่า

กาลครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์และหมู่ภิกษุอาศัยบุญพระสีวลีสมัยหนึ่ง พระบรมศาสดาเสด็จพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕๐๐ รูปไปเยี่ยมพระเรวตะผู้เป็นน้องชายของพระสารีบุตรเถระ ซึ่งจำพรรษาอยู่ ณ ป่าไม้ตะเคียน เมื่อเสด็จมาถึงทาง ๒ แพร่ง พระอานนท์เถระได้กราบทูลสภาพหนทางว่า…..“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าเสด็จไปทางอ้อม ระยะทางไกล ๖๐ โยชน์ มีประชาชนอยู่อาศัยมาก พระภิกษุไม่ลำบากด้วยภิกขาจาร แต่ถ้าเสด็จไปทางลัดระยะทางประมาณ ๓๐ โยชน์ไม่มีประชาชนอยู่อาศัย มีสภาพเป็นป่าใหญ่ มีแต่อมนุษย์อยู่อาศัย พระภิกษุสงฆ์จะลำบากด้วยภิกขาจาร” พระพุทธองค์ ตรัสถามว่า:- “ดูก่อนอานนท์ พระสีวลีมากับเราด้วยหรือไม่?” “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเสวลีมากับเราด้วย พระเจ้าข้า” พระพุทธองค์ ตรัสว่า:- “ดูก่อนอานนท์ ถ้าอย่างนั้นก็จงไปทางลัด ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องกังวลด้วยอาหารบิณฑบาต เพราะเทวดาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในป่าระหว่างทาง จะจัดสถานที่พักและอาหารบิณฑบาตไว้ถวายพระสีวลีผู้เป็นที่เคารพนับถือของพวกตน เราทั้งหลายก็จะได้อาศัยบุญของ
พระสีวลี นั้นด้วย”

และที่ประเทศไทยของเรานั้น มีบรรดาญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาในองค์พระสีวลีรวมถึงลูกศิษย์ของหลวงปู่สูนย์ จันทวัณโณ หรือพระครูธรรมคุณาทร วัดป่าอิสระธรรม บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ได้จัดทำเหรีญ”มหาโชคโภคทรัพย์”ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้หาไว้บูชาเพื่อขอโชคลาภและความเป็นมงคลของชีวิต โดยความพิเศษและพุทธคุณของเหรียญนี้ก็คือ พิธีดี พุทธาคมเข้มขลัง ปลุกเสก ๒ วาระ พิธีนาคาภิเสก ที่คำชะโนดโดย ปู่เขียว พิธีพุทธาภิเษก ในวันมาฆบูชา ณ พระอุษโบสถ วัดป่าอิสระธรรมโดยหลวงปู่สูนย์ จนฺทวณฺโณ
อีกทั้งยังมีพิธีอธิษฐานจิตเดี่ยว(บล๊อก)โดยท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิ รักษ์ วิ. หรือ “หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย” เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส วิปัสสนา อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา มีสี่พระเกจิ คณาจารย์ ทรงเมตตาจารอักขระบนแผ่นชนวน 1.หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท ปธ.6 นธ.เอก วัดโพธิ์ศรีสะอาด 2.พระภาวนาวิสุทธิโสภณ” หรือ “หลวงพ่อมหาสุรศักดิ์ อติสักโข” เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง 3.พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์ ภทฺทจาโร ) วัดจุฬามณี และ 4.หลวงปู่สูนย์ จันทวัณโณ หรือ พระครูธรรมคุณาทร วัดป่าอิสระธรรม โดยรูปในเหรียญนั้นประกอบไปด้วย 1.หลวงปูสูนย์อุ้มบาตร=ความอุดมสมบูรณ์ 2.พญานาค=ญาณเทวดาที่สถิตย์อยู่ในทุกเหรียญ 3.พระสิวลี=พระเปี่ยมด้วยโชคลาภเมตตา

โชคลาภเมตตาเกินคำบรรยาย โดยในส่วนนี้ก็ยังมีเรื่องเล่าขานของผู้ที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้พบโชคลาภหลังจากกราบไหว้ และตั้งจิตอธิษฐานบูชาเหรียญ”มหาโชคโภคทรัพย์”มากมายหลายคน เราจะขอเล่าให้ฟังเท่าที่ได้รับการยืนยันและอนุญาตจากเจ้าของเรื่องนะครับ เรื่องแรก หนุ่มใหญ่คนหนึ่งจากเมืองหลวง กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สูนย์ ได้เดินทางมาเช่าเหรียญ”มหาโชคโภคทรัพย์”พร้อมบูชาพระสีวลี โดยได้อธิษฐานขอพรจากองค์พระสีวลีแล้วได้ทำการเสี่ยงโชค ปรากฏว่าในงวดนั้นหนุ่มใหญ่คนนี้ถูกหวยทั้งบนดินและใต้ดินรวมกันเป็นเงินเกือบสองล้านบาท จนสามารถปลดหนี้สินและสร้างชีวิตใหม่ได้
และเรื่องของชายที่เดินทางมาไกลจากภาคใต้ เพื่อมากราบหลวงปู่สูนย์ที่วัด ได้ทำการเช่าบูชาเหรียญพระสีวลีจากทางวัดไปหนึ่งเหรียญ ขากลับแวะซื้อลอตเตอรี่ข้างทางหนึ่งใบ ปรากฏว่าเมื่อถึงวันหวยออก ชายคนนี้ถูกรางวัลที่สามในงวดนั้นสร้างความปิติยินดีให้กับเขาและครอบครัว คนใกล้ชิดเป็นอย่างมาก และ ยังมีอีกหลายเรื่องราว และหลายผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนที่เล่าขานกันถึงโชคลาภและสิ่งดีดีที่เกิดแก่ชีวิต หลังจากได้บูชาและอธิษฐานขอพระสีวลีกับเหรียญ”มหาโชคโภคทรัพย์”นี้ ที่ไม่สามารถเล่าได้หมดในเวลาและพื้นที่อันจำกัด

และปัจจุบันนี้ ในทุกวันเมื่อมีญาติโยมมากราบไหว้หลวงปู่สูนย์ที่วัด หลวงปู่จะเมตตาผูกสายสิญจน์ที่แขนและปะพรมน้ำมนต์ให้กับญาติโยม ซึ่งในบาตรน้ำมนต์นั้นจะมีเหรียญมหาโชคโภคทรัพย์อยู่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่มีจิตศรัทธาทั้งหลายอีกด้วย ถึงตรงนี้อาจมีบางท่านสนใจ อยากรู้ประวัติของพระสีวลีเพิ่มเติม ซึ่งประวัติของท่านโดยสังเขป…ก็มีดังนี้ครับ
ท่านพระสีวลี เป็นเป็นโอรสของพระนางสุปปวาสา ผู้เป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงโกลิยะ จำเดิมแต่พระราชโอรสมาถือปฏิสนธิในครรภ์พระมารดา ทำพระมารดาให้สมบูรณ์ด้วยลาภสักการะเป็นอันมาก แต่อยู่ในครรภ์พระมารดาถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน จึงประสูติ เวลาประสูติก็ประสูติง่ายที่สุด เปรียบประดุจน้ำไหลออกจากหม้อ ด้วยอำนาจแห่งพุทธานุภาพคือ
เมื่อพระนางมีครรภ์แก่ครบกำหนดประสูติแล้ว ได้เสวยทุกขเวทนาลำบากมาก พระนางจึงให้พระสวามีบังคมทูลพระบรมศาสดา พระองค์ตรัสพระราชทานให้พรว่า พระนางสุปปวาสา ผู้เป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงโกลิยะ จงเป็นหญิงมีความสุขปราศจากโรคาพยาธิ ประสูติพระราชบุตรผู้หาโรคมิได้เถิด พระนางสุปปวาสาก็ได้ประสูติพระราชบุตรพร้อมกับขณะที่พระศาสดาตรัสพระราชทานพร เมื่อประสูติแล้วพระญาติได้ขนานพระนามว่า “สีวลีกุมาร”

ส่วนพระนางสุปปาวาสานึกถึงเหตุการณ์ที่เป็นมาแล้ว มีความปรารถนาจะถวายมหาทานสัก ๗ วัน จึงให้พระสวามีไปอาราธนานิมนต์พระภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพื่อรับภัตตาหารในบ้าน ๗ วัน พระราชสามีก็ไปตามความประสงค์ของนาง แล้วได้ถวายมหาทานตลอด ๗ วัน (สีวลีกุมารนั้น นับตั้งแต่วันที่ประสูติ ได้ถือธมกรกกรองน้ำถวายพระตลอด ๗ วัน)
บรรลุมรรคผล เมื่อสีวลีกุมารเจริญวัยขึ้นแล้ว ได้ออกผนวชในสำนักของท่านพระสารีบุตร ได้บรรลุผลสมตามความปรารถนา คือ ได้บรรลุพระอรหัตผล เป็นพระอเสขบุคลในพระพุทธศาสนา นัยว่าท่านได้บรรลุมรรคผลตั้งแต่เมื่อเวลาปลงผม คือ เมื่อเวลามีดโกนจรดลงศีรษะครั้งที่หนึ่งได้บรรรลุโสดาปัตติผล ครั้งที่สองได้บรรลุสกทาคามี ครั้งที่สามได้บรรลุอนาคามิผล ปลงผมเสร็จก็ได้บรรลุพระอรหัตผล ตั้งต้นแต่นั้นมาท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่ ทั้งภิกษุทั้งหลายก็พลอยไม่ขัดข้องด้วยปัจจัยลาภเพราะอาศัยท่านเอตทัคคะ เพราะเหตุนั้น พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ฝ่ายข้างผู้มีลาภมาก ท่านพระสีวลีนั้น ดำรงเบญจขันธ์อยู่โดยสมควรแก่กาลแล้ว ก็ดับขันธปรินิพพาน
สุดท้ายแล้ว หลายท่านเคยสังเกตกันหรือไม่ ? ว่า ตามวัดทุกวัดในประเทศไทยนั้นมักจะมีพระสีวลีอยู่หน้าวัด รวมถึงหน้ากุฏิของหลวงปู่สูนย์ จันทวัณโน แห่งวัดวัดอิสระธรรม ก็เช่นเดียวกัน เรื่องสุดท้ายนี้น่าจะเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงพลังศรัทธาของผู้คนในพุทธศาสนาต่อองค์พระสีวลีผู้เปี่ยมเรื่องเมตตาและโชคลาภองค์นี้ว่ายิ่งใหญ่และมากมายเพียงใด
สุดท้ายนี้ หากท่านใด สนใจเช่าบูชาเหรียญ “มหาโชคโภคทรัพย์” เพื่อมงคลชีวิตและอธิษฐานขอโชคลาภจากองค์พระสีวลีได้ที่ “ครูเจมส์ ธนาศักดิ์”เบอร์โทรและไลน์ 09 2782 6965

ข้อมูล/ภาพ จาก : ครูเจมส์ ไอ้มดแดง

ศูนย์ข่าวอุบลฯ / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: