ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษโชว์ผลงานจับกุมเครือข่ายยาเสพติด ตามยุทธการพิฆาตทรชนคนค้ายาอีสานใต้

ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษโชว์ผลงานจับกุมเครือข่ายยาเสพติด ตามยุทธการพิฆาตทรชนคนค้ายาอีสานใต้ ภ.3 และปฏิบัติการ 238 พิทักษ์นครลำดวน จับกุมผู้ต้องหา 342 คน พร้อมยึดของกลางยาบ้า 152,695 เม็ด ไอซ์ 0.70 กรัม และยึดทรัพย์สิน มูลค่า 1,384,350 บาท
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.อ.ทินกร ประสีระเตสัง รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ศรีสะเกษ นายเริงศักดิ์ เกตุจันทึก ผบ.เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ นายธาตรี สิริรุ่งวนิช ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติด ตามยุทธการพิฆาตทรชนคนค้ายาอีสานใต้ ภ.3 และปฏิบัติการ 238 พิทักษ์นครลำดวน จับกุมตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด 342 คน พร้อมยึดของกลางยาบ้า จำนวน 152,695 เม็ด ไอซ์ 0.70 กรัม และยึดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินสด รถยนต์ รถจักยานยนต์ รวมมูลค่าประมาณ 1,384,350 บาท
นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและระดับชาติ ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการของจังหวัดศรีสะเกษ มี 6 มาตรการคือมาตรการป้องกันยาเสพติด มาตรการปราบปรามยาเสพติด มาตรการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด มาตรการการบำบัดรักษายาเสพติด มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศและมาตรการบริหารจัดการ มีกิจกรรมจำนวน 144 โครงการ ใช้งบประมาณ 6.383,072 บาท ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติทุกพื้นที่ โดยเฉพาะมาตรการปราบปรามยาเสพติด จะมุ่งเน้นการปราบปรามเครื่อข่ายการค้ายาเสพติด และขยายผลนำไปสู่การจับกุมและยึดอายัตทรัพย์สิน การปราบปรามองค์กรอาชญากรรม ที่เกี่ยวกับยาเสพติด บุคคลที่เป็นหัวหน้า ผู้มีหน้าที่สั่งการ จัดการเครือข่าย การปราบปรามต่อผู้ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดและในสื่อสังคมออนไลน์ การดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด มาตรการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด การยึด อายัดทรัพย์สิน เพื่อทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด พัฒนารูปแบบการยึดอายัดทรัพย์สิน มีการสอบสวน สืบสวน ขยายผล ผู้ค้าและเครือข่าย นำไปสู่การตรวจสอบยืด อายัดทรัพย์สิน เสริมสร้างแนวร่วมในการตรวจหาทรัพย์สินในคดีความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด บูรณาการกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผนปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายของจังหวัดศรีสะเกษ และกำหนดเป็นวาระเร่งด่วน 1 ใน 10 วาระ การขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ TO BE NUMBER ONE มี 3 แนวทาง 6 กลยุทธ์ ดังนี้ แนวทางที่ 1 คุณภาพชีวิตดี กลยุทธ์ที่1 กองทุนแม่ของแผ่นดิน กลยุทธ์ที่ 2 To Be Number One กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาพื้นที่บูรณาการส่งเสริมทักษะสมอง EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ปฐมวัย แนวทางที่ 2 ไม่มีปัญหายาเสพติด กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างพลังการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน กลยุทธ์ที่ 5 ยุทธการ ๒๓๘ พิทักษ์นครลำดวน แนวทางที่3 คืนคนดีสู่สังคม กลยุทธ์ที่ 6 การบำบัดฟื้นฟู โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการปราบปราบผู้ค้ายาเสพติด ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วน มีตำรวจ ทหาร ฝ้ายปกครอง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการเร่งรัดสืบสวนจับกุมผู้คำชาเสพติด การระคมกวาดล้างยาเสพติดในทุกมิติ การสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน และพื้นที่ชั้นใน การปิดล้อมตรวจค้น การทำลายเครือข่ายตัดวงจรยาเสพติดทุกระดับ การดำเนินการสืบสวนจับกุม ขยายผล เครือช่ายผู้ค้ายาเสพติดให้ได้ผลอย่างต่อเนื่องด้วยความเสียสละของเจ้าหน้าที่และความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วน ตามยุทธการพิฆาตอีสานใต้ ประกอบกับ ยุทธการ 238 พิทักษ์นครลำดวนของจังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจนดำเนินกเข้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างจริงจัง ทำให้เกิดผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 จับกุมเครือช่ายได้ 1ราย ผู้ต้องหา 1 คน ของกลางยาบ้า 94,000 เมีด ยึดทรัพย์ เป็นรถนต์เก่ง อเมร่า สีขาว 1 คัน ราคาทรัพย์สินประมาณ 500,000 บาท

ข่าว/ภาพ … บุญทัน / ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: