มุกดาหาร ด่านกักกันสัตว์ อายัดโคของกลาง 110 ตัวเพื่อตรวจสารเร่งเนื้อแดง

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ นายณรงค์ รัตนตรัยวงศ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร ได้สั่งการให้ชุดลาดตะเวนด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร นำโดย นางสาวอัจฉราพร ซาซุม สารวัตรกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ ได้ออกตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ได้ตรวจพบรถยนต์บรรทุกโค จำนวน 2 คัน พบว่ากระทำการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตเคลื่อนย้าย เป็นความผิดตามมาตรา 34 (3) จึงได้ทำการเปรียบเทียบปรับผู้ขับรถบรรทุกทั้ง 2 ราย รวมเป็นเงิน 5,000 บาท และได้สั่งกักโคของกลาง จำนวน 110 ตัว ไว้ที่คอกกักสัตว์เกษตรผู้เลี้ยงวัวบ้านนาตะแบง หมู่ 4 ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร เพื่อทำการตรวจโรคระบาดและสารเร่งเนื้อแดงต่อไป
นายณรงค์ รัตนตรัยวงศ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร เปิดเผยว่า การเคลื่อนย้ายสัตว์ -ซากสัตว์ อย่างเข้มงวด เพื่อปฎิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์

ซึ่งอย่างเช่นเมื่อวาน ได้มีการตรวจสอบเคลื่อนย้ายโคเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายผิดเงื่อนไขอนุญาต ในส่วนมาตรการของกรมปศุสัตว์ โดยท่านอธิบดีได้สั่งการกำชับเข้มงวดมากเรื่องการตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดง ซึ่งทางด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร เข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจ สร้างความปลอดภัย ให้กับผู้บริโภคในพื้นที่ รวมไปถึงสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องสารเร่งเนื้อแดง การที่จะส่งออกโคไปต่างประเทศ
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร เปิดเผยอีกว่า สำหรับโคของกลางจำนวน 110 ตัว ในเคสของเมื่อวาน ทางด่านกักกันสัตว์ ส่งกักไว้ที่คอกกักของบ้านนาตะแบง อำเภอเมืองมุกดาหาร ในมาตรการของด่านกักกันสัตว์ ได้ตรวจสอบสุขภาพสัตว์ว่ามีโรคหรือไม่ มีการตรวจสอบว่ามีสารเร่งเนื้อแดงหรือเปล่า ซึ่งหลังจากการกักแล้ว ถ้าสัตว์มีอาการดี ไม่มีอาการของโรคระบาดสัตว์ ในการใช้สารเร่งก็จะได้ทำการยกเลิกสั่งกัก สามารถเคลื่อนย้ายต่อไปในจังหวัดหรือจังหวัดอื่นได้
ด้าน นางสาวอัจฉราพร ซาซุม สารวัตรกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวาน ( 6 ก.พ. ) ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร ได้ตรวจพบรถกระบะบรรทุกโค การทำการฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามใบอนุญาต ได้ทำการยึดโคดังกล่าวจำนวน 110 ตัว และก็ทำการกักโคที่คอกกักของชาวบ้านนาตะแบง หมู่ 4 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พอกักแล้วได้มาทำการเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง ตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ ซึ่งในตอนนี้เข้มงวดเรื่องปลอดสารเร่งเนื้อแดง
ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและสร้างความเชื่อมั่นในการส่งออกโคปลอดโรคระบาดและปลอดสารเร่งเนื้อแดงไปยังต่างประเทศ ป้องกันการกีดกันการนำเข้าโคมีชีวิตจากประเทศไทย ซึ่งจะมีผลให้ราคาโคมีชีวิตตกต่ำถึงขายไม่ได้ ตามข้อสั่งการและกำชับจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: