ม.อุบลฯ โชว์นวัตกรรมปลูกมะเขือเทศเชอรี่ 3 ต้น ออกผล 1.2 หมื่นลูก ในงานเกษตรอีสานใต้ 10-19 ก.พ.นี้

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเกษตรศาสตร์ เตรียมพร้อมจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “โคก หนอง นา: ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรยั่งยืน” กำหนดระหว่างวันที่10-19 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมโชว์นวัตกรรมระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์มะเขือเทศเชอรี่ ปลูก 3ต้น ออกผลได้มากกว่า 12,000 ลูก สามารถรับประทานได้ มีระดับความหวานสูงถึง 7-8 องศาบริกซ์ โดยใช้พันธุ์ “มหามงคล” ซึ่งเป็นพันธุ์ที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาขึ้นมา นับว่าเป็นการปลูกแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมจัดแสดงในโรงเรือน ใกล้กังหันลมแลนด์มาร์คของการจัดงาน

ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงความสำเร็จของนวัตกรรมระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์มะเขือเทศเชอรี่ ในครั้งนี้ว่า เมื่อปี 2564 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ทดลองปลูกมะเขือเทศเชอรี่ ด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์มาแล้ว ซึ่งได้รับความสนใจผู้เข้าชมจำนวนมาก โดยปลูก 1 ต้น ออกผลกว่า 4,000 ลูก

ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ ในอันดับต้นๆของประเทศ ในปี 2566 คณะเกษตรศาสตร์ ได้นำนวัตกรรมระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ มาโชว์อีกครั้ง โดยเพิ่มการปลูกมะเขือเทศเชอรี่เป็นจำนวน 3 ต้น สามารถออกผลได้มากกว่า 12,000 ลูก การปลูกในลักษณะนี้นอกจากจะปลูกไว้สำหรับโชว์ความสวยงามแล้ว ยังสามารถรับประทานเป็นผลไม้สดได้ สามารถนำไปจำหน่ายสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรหรือผู้สนใจได้เป็นอย่างดี
ด้าน ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การปลูกมะเขือเทศเชอรี่ด้วยระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียน ซึ่งมะเขือเทศมีความต้องการธาตุอาหารจำนวนมาก ใบและรากจึงต้องมีความสมดุลกัน จึงต้องใช้น้ำเติมลงในอ่างวันละประมาณ 100 ลิตร เพื่อหล่อเลี้ยงราก พร้อมใส่ปุ๋ย AB สำหรับไฮโดรโปนิกส์ ในปริมาณที่เหมาะสม จึงทำให้ผลผลิตออกมาจำนวนผลมากตามที่เราต้องการ
ผู้ที่สนใจ สามารถชมระบบสาธิตการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ มะเขือเทศเชอรี่ ณ บริเวณพื้นที่โรงเรือนในงานเกษตรอีสานใต้ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ซึ่งมีเมล็ดพันธุ์จำหน่ายในการจัดงานครั้งนี้ด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-353501

ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว .

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: