“ผอ.อผศ.” ปล่อยขบวนรถหน่วยกายอุปกรณ์เคลื่อนที่ รพ.ทหารผ่านศึก พร้อมอำนวยความสะดวกให้บริการทหารผ่านศึกและครอบครัว ในตจว. ไม่ต้องเดินทางเข้ากทม.

“ผอ.อผศ.” ปล่อยขบวนรถหน่วยกายอุปกรณ์เคลื่อนที่ รพ.ทหารผ่านศึก พร้อมอำนวยความสะดวกให้บริการทหารผ่านศึกและครอบครัว ในตจว. ไม่ต้องเดินทางเข้ากทม.

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2566 ที่องการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) พล.อ.สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.) เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถหน่วยกายอุปกรณ์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อไปให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์เสริมและเทียมให้แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก รวมทั้งได้จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ไปให้บริการทางทันตกรรม และตรวจวัดสายตา
และประกอบแว่น โดยนำทีมแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกไปให้บริการดูแลด้านสุขภาพ แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ตามโครงการ “ความห่วงใยไร้พรมแดน” โดยมี คุณพัณณ์ชิตา นันทิภาคย์หิรัญ
นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก แพทย์ และพยาบาล ร่วมในพิธี ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 11-27 ก.พ.66 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ได้จัดหน่วยกายอุปกรณ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2566และหน่วยกายอุปกรณ์เคลื่อนที่เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก ครั้งที่ 13/2566 เพื่อไปให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์เสริมและเทียมแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ทหารผ่านศึก ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเลย โดยเปิดให้บริการตามสถานที่ ดังนี้

จากนั้นวันที่ 12 ก.พ.2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป หน่วยกายอุปกรณ์เคลื่อนที่ เปิดให้บริการรับคำร้องในการให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์เสริมและเทียม ณ สำนักงานสงเคราะห์ ทหารผ่านศึกเขตเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ในวันที่ 13-14 ก.พ.66 เสลา 08.00 น. เป็นต้นไป หน่วยกายอุปกรณ์เคลื่อนที่เปิดให้บริการ รับคำร้องในการให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์เสริมและเทียม ณ สำนักงานสงเคราะห์ ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

โดยในวันที่ 22 ก.พ.66 พล.อ.สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคุณพัณณ์ชิตา นันทิภาคย์หิรัญ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีมอบกายอุปกรณ์เสริมและเทียมให้แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี

ทั้งนี้ขอเชิญชวนทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก ไปรับบริการกายอุปกรณ์เสริม และเทียม รวมทั้งให้บริการดูแลด้านสุขภาพ แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ตามโครงการ “ความห่วงใยไร้พรมแดน” ได้ตามวัน และเวลา สถานที่ดังกล่าวข้างต้น

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: