มูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติ จับมือภาคีเครือข่ายหลายองค์กร มอบรางวัลพันท้ายนรสิงห์ เป็นกำลังใจให้ผู้ที่ทำความดี ทำคุณประโยชน์ให้สังคม และประเทศชาติ

มูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติ จับมือภาคีเครือข่ายหลายองค์กร มอบรางวัลพันท้ายนรสิงห์ เป็นกำลังใจให้ผู้ที่ทำความดี ทำคุณประโยชน์ให้สังคม และประเทศชาติ

วันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ 2566 หม่อมหลวงวันชัย นวรัตน์ เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ประจำปี.2566 จัดขึ้นที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โครงการนี้เป็นความร่วมมือของหลายองค์กรเครือข่ายที่ช่วยกันพิจารณาคัดสรรคผู้ที่ทำความดี ทำคุณประโยชน์ให้สังคม และ ประเทศชาติมาโดยตลอด เข้ารับรางวัลภายใต้โครงการ คนดีต้นแบบของแผ่นดิน รณรงค์การทำความดี เชิดชูเกียรติยศแก่ผู้กล้าหาญ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ และจงรักภักดีต่อแผ่นดิน บรรยากาสคึกคักเนืองแน่นไปด้วยผู้รับรางวัลและครอบครัวที่มีแต่รอยยิ้มแห่งความสุขที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้

ปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลทั้งหมด 71 คน อาทิ..ดร.สรณ์สวรรค์ จารุพัธโณบล กรรมการผู้จัดการ หจก.มนต์สวรรค์ ทรานสปอร์ต(๑๙๙๒) สาขานักธุรกิจผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น ทุกคนต่างดีใจ ภาคภูมิใจ และไม่คาดฝันว่าจะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ รางวัลที่ได้รับเป็นขวัญกำลังใจให้ทุกคนตั้งปณิธานที่จะทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน และประเทศชาติ อีกท้ังขอเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวและคนในสังคมต่อไป

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: