นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมพื้นที่บริหารจัดการน้ำ อ.ไชยาและเปิดงานมหกรรมว่าวสุราษฎร์ธานี โปรโมทการท่องเที่ยวสุราษฎร์หวังให้เป็น Soft power สร้างแรงดึงดูดการท่องเที่ยวส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อเวลา 15.15 น.วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พร้อมคณะประกอบด้วยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทาวงแรงงาน นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดินทางไปยังวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ตำบลเวียง อำเภอไชยา เข้าสักการะบูชาพระบรมธาตุไชยา และนมัสการพระครูพิทักษ์เจติยานุกูล เจ้าคณะอำเภอไชยา รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

จากนั้นเดินทางไปที่ว่าการอำเภอไชยา เขตเทศบาลตำบลตลาดไชยา ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำ การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอไชยา โดยเฉพาะบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอไชยา ซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มรับน้ำจากตำบลเวียง ก่อนออกสู่ทะเล และประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากมาโดยตลอด

ในโอกาสนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางไปยังศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอไชยา เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่อำเภอไชยาโดยขณะนี้โครงการส่วนใหญ่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไม่ว่าจะเป็นการสร้างประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเค็มและเร่งระบายน้ำในช่วงน้ำหลากรวมถึงการ ขยายคลองทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของตัวตลาดไชยา เหลือเพียง 2 โครงการที่มีแผนจะดำเนินการ ในปี 2567 ได้แก่การขุดลอกคลองไชยาระยะทางเกือบ 18 กิโลเมตรวงเงินงบประมาณ 22 ล้านบาท และการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองท่าปูนวงเงินงบประมาณ 40 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้ระบบป้องกันน้ำท่วมมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากนั้น ได้เป็นประธาน การมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ได้แก่ เขตปฏิรูปที่ดินโครงการป่าชนะ อำเภอไชยา และเขตปฏิรูปที่ดินโครงการป่าใสท้อนและป่าคลองโซง อำเภอชัยบุรี พร้อมพบปะกับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้วย ซึ่งมีประชาชนมาร่วมต้อนรับกว่า 5,000 คน

จากนั้นเวลาประมาณ 18.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางไปยังบริเวณหาดนายอำเภอ ตำบลตะกรบอำเภอไชยา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมว่าวสุราษฎร์ธานี (Suratthani Kite Festival) ซึ่งมีว่าวขนาดใหญ่หลากสีสันจำนวนมากทั้งว่าวไทยและว่าวนานาชาติมาร่วมแสดง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ประเพณีการเล่นว่าวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นที่รู้จัก หวังให้เป็น Soft power สร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน

คุณณรงค์ชัย ชลาลักษ์

ปชส.สฎ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: