ศรีสะเกษ !! นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณชวนเที่ยวชมงานประเพณีบุญข้าวจี่มหัศจรรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ ปี2566

ศรีสะเกษ !! นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณชวนเที่ยวชมงานประเพณีบุญข้าวจี่มหัศจรรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ ปี2566
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้เป็นประธานพัฒนาอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อเตรียมการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่มหัศจรรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนางขวัญตา คิดดี ปลัดอาวุโส นายนิคม ชาลี จ่าเอกโอภาส ทองขาว จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร รหัส 4ก-221 ปลัดอำเภอ นายกิติ ร่มแก้ว ปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ร้อยเอก ธีระพงษ์ ศิริบูรณ์ สัสดีอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ร.ต.อ.อุทัย อาจหาญ รอง สว.ป.สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ผู้แทน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ศรีสุวรรณ นายวิชาญ คำนึง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้นำกำนันตำบลโดด กำนันตำบลเสียว กำนันตำบลผือใหญ่ กำนันตำบลอีเซ ข้าราชการ ตำรวจ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง สมาชิก อส.ที่ 23 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร ทุกตำบล และประชาชนจิตอาสาพระราชทานอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จำนวนประมาณ 300 คน ร่วมกันกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับแต่งภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ กวาดใบไม้ เก็บขยะ บริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และถนนเส้นทางการแข่งขันวิ่งโพธิ์ศรีสุวรรณ มินิมาราธอน 2023 “แล่นเอาบุญ”ปี 2 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่มหัศจรรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ ประจำปี พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณและอำเภอใกล้เคียง จังหวัดศรีสะเกษ ได้เที่ยวชมงานประเพณีบุญข้าวจี่มหัศจรรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ ในครั้งนี้ด้วย

***********
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: