บิ๊กหมอก นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกฯรัฐมนตรี ลงพื้นที่สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บิ๊กหมอก
นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกฯรัฐมนตรี ลงพื้นที่สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง นางศศิลภัส แดงภูมีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น โดยมี
-สิบตำรวจโทวิญญา พิทักษ์ชาติ ผู้อำนวยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น
-นางสมจินตนา ศิลป์ทองทิพย์ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น
-นางสาวอภิณญา เชื้องาม
หัวหน้าส่วนอำนวยการและการจัดการ
-นายภูริบูรณ์ ไกวัลนาโรจน์
รักษาการณ์หัวหน้าส่วนคดี
-นางจินตนา วรวะลัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ร.ต.อ. สุวรรณชัย ซาเสน รองสว.(สอบสวน)สภ. หนองนาคำ ได้เข้าร่วมประชุมและพูดคุยถึงปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ตั้งแต่บริเวณทางแยกบ้านพักสำนักงานศาลยุติธรรมจนถึงปากทางเข้าสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ระยะทางประมาณ 200 เมตรจึงได้ประสานไปยังนายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และนายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างบางส่วน เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนให้ใช้ได้ชั่วคราวก่อน เพื่อลดปัญหาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้ถนนเพื่อเดินทางมาติดต่อราชการของประชาชนพนักงาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง พร้อมคณะได้ลงไปตรวจถนนที่ชำรุดแล้วเดินทางต่อไปยังเทศบาลตำบลศิลาเพื่อปรึกษาหารือกับนายกเทศมนตรีเพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link