ปั่นกินหอย66การแข่งขันจักรยาน อีกหนึ่งกิจกรรมที่เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ ในงานเทศกาลอาหารทะเล กินหอยนางรม และของดีอำเภอกาญจนดิษฐ์

ปั่นกินหอย66การแข่งขันจักรยาน อีกหนึ่งกิจกรรมที่เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ ในงานเทศกาลอาหารทะเล กินหอยนางรม และของดีอำเภอกาญจนดิษฐ์

เมื่อวันนี้ 19 ก.พ. 66 ที่ เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ นายยุทธศักดิ์ ชูศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลกาญจนดิษฐ์ นางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี ชมรมคนรักสุขภาพอำเภอกาญจนดิษฐ์ ชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฏร์ธานี ขุนพลนักปั่นสุราษฏร์ธานี พร้อมนักปั่นจักรยานเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกลทัวร์ ออฟ กาญจนดิษฐ์ 2023 (ปั่นกินหอย 66) ซึ่งมีนักปั่นเข้าร่วมกว่า 500 คัน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ ในงานเทศกาลอาหารทะเล กินหอยนางรม และของดีอำเภอกาญจนดิษฐ์

นายยุทธศักดิ์ ชูศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลกาญจนดิษฐ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานปั่นกินหอย 66 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชนและเศรษฐกิจในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน-เยาวชนให้ร่างกายแข็งแรง สนับสนุนให้มีการใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในอำเภอกาญจนดิษฐ์ให้มากขึ้น และเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาใส่ใจสุขภาพโดยการออกกำลังกายเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด โดยการใช้จักรยานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ทางด้าน น.ส นันทวัน กล่าวว่า อำเภอกาญจนดิษฐ์เปฺ็นอำเภอที่มีหอยนางรมเป็นของขึ้นชื่อประจำอำเภอ ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุราษฎร์ธานี ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของผู้บริหารระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่นที่ร่วมจัดงานกินหอยนางรม ประจำปี 2566 และการจัดกิจกรรมปั่นกินหอยในครั้งนี้ อย่างยิ่งใหญ่่ เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน-นวัตวิถี การนำเอาความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในห้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมที่ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับธรรมชาติสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล อันเป็นมนต์เสน่ห์ของอำเภอกาญจนดิษฐ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อันจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงจูงใจและดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอกาญจนดิษฐ์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เติบโตอย่างมีคุณภาพเกิดการกระจายรายได้สู่ระดับท้องถิ่น ตำบล และจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อย่างยอดเยี่ยมต่อไป

สำหรับประเภทการปั่นแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ การแข่งขันระยะทาง 90 กิโลเมตร ประเภทเสือหมอบชาย A-1 รุ่นเสือหมอบ Open ชาย A-2 รุ่นเสือหมอบชาย อายุ 30-39 ปี A-3 รุ่นเสือหมอบชาย อายุ 40-49 ปี A-4 รุ่นเสือหมอบชาย อายุ 50-59 ปี A-5 รุ่นเสือหมอบชาย อายุ 60ปีขึ้นไป ประเภทเสือหมอบหญิง A-6 รุ่นเสือหมอบ Open หญิง ประเภทเสือภูเขาทางเรียบ A-7 รุ่นเสือภูเขา Open ชาย ระยะทาง 30 กม. พร้อมกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายภายในงาน ตั้งแต่วันที่ 18 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ถนนคนเดิน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: