สระบุรี – มหาเถรสมาคมจัดประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)และพิธีมอบโล่รางวัล พัดเกียรติยศ และเกียรติบัตร วัดต้นแบบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ฯ วัดพระพุทธแสงธรรม ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม เป็นประธาน ฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการฯ ส่วนกลาง ถวายสักการะ พระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธ) เจ้าอาวาสวัดพระพุทธแสงธรรม ถวายสักการะ พระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ถวายสักการะ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายสักการะ

จากนั้น พระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการ ฯ ส่วนกลาง กล่าวถวายรายงาน ฯ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประทานโอวาท เปิดการประชุม ฯ และมอบโล่เกียรติยศ และพัดเกียรติยศ วัดต้นแบบ ระดับหน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ มอบพัดเกียรติยศ และเกียรติบัตร วัดต้นแบบ ระดับจังหวัด ๆ ละ ๒ วัด มอบเกียรติบัตรภาคีเครือข่าย ฯ ของวัดต้นแบบ ระดับหน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ มอบโล่เกียรติคุณองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินงานโครงการ ฯ ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จำนวน ๑๕ หน่วยงาน

ในช่วงบ่ายเป็นการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาท และความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยกับกิจการ-พระพุทธศาสนา” โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง บรรยาย “การดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในระยะที่ ๒” การนำเสนอผลงานของวัดที่ได้รับรางวัล “วัดต้นแบบ อันดับที่ ๑ ระดับหน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของแต่ละหน” พระสุธีรัตนบัณฑิต พร้อมคณะอนุกรรมการ และเลขานุการโครงการฯ ทั้ง ๔ หน บรรยายชี้แจง เรื่อง “หลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดการประเมินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะที่ ๒” เป็นอันเสร็จพิธี ฯ

สมภพ พิมมะศร

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: