ปราจีนบุรี พนักรวมตัวเรียกร้องค่าแรง

วันที่ 23 กพ.66 ที่ศาลาการเปรียญวัดรัตนเนตรตาราม ต.สัมพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี นำโดยนส.กัญญา ดิษอั๋ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการได้เดินทางมาพบกับกลุ่มอดีตลูกจ้างของบริษัทสุนันทาพลาสติกกรุ๊ป ตั้งอยู่ที่ ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ได้ปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงานเมื่อวันที่ 13 กพ.66 ที่ผ่านมาโดยตัวแทนดังกล่าวได้ยื่นคำร้องและเรียกร้องสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อพนักงานตรวจแรงงาน ตัวแทนพร้อมพวก 54 คนรับว่าบริษัทกำหนดทำงานปกติตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ กำหนดจ่ายค่าจ้างเดือนละ 1 ครั้งทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนลูกจ้างรายเดือนผ่านบัญชีธนาคาร ลูกจ้างรายวันจ่ายเป็นเงินสดณที่ทำงานของลูกจ้าง มีการทำงานติดต่อกันมาโดยตลอดต่อมาตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นมา นายจ้างแจ้งว่าได้รับค่าจ้างจากคู่ค้าล่าช้าทำให้เงินหมุนเวียนขาดสภาพคล่อง นายจ้างเริ่มมีการจ่ายค่าจ้าง ถ้าล่วงเวลา ถ้าทำงานในวันหยุด ไม่ตรงตามงวดการจ่ายค่าจ้าง มีการผ่อนจ่ายให้เป็นครั้งคราวในแต่ละครั้งเป็นจำนวนเงินไม่เท่ากัน ครั้งสุดท้ายได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ถ้าทำงานในวันหยุด จนถึงเดือนตุลาคม 2565 ครบถ้วนแล้ว

แต่ในเดือนพฤศจิกายน 2565 พนักงาน 54 คนยังไม่ได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนที่มีสิทธิ์ในงวดเดือนพฤศจิกายน 2565 และทราบว่ามีลูกจ้างบางส่วนได้ใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานไว้แล้ว ต่อมาเมื่อถึงงวดการจ่ายค่าจ้างเดือนธันวาคม 2565 พนักงานต้องได้รับค่าจ้างในวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม 2566 (วันที่ 21มกราคม 2566) แล้วงวดค่าจ้างเงินเดือนมกราคม 2566 ต้องได้รับค่าจ้างในวันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกุมภาพันธ์ (วันที่ 18กุมภาพันธ์ 2566)พนักงานยังไม่ได้รับเงินจากนายจ้างและนายจ้างไม่แจ้งว่าจะจ่ายให้ได้เมื่อใด โดยมีลูกจ้างบางส่วนไม่ทำงานกับนายจ้างต่อไป และบางส่วนถึงแม้ว่านายจ้างจะยังค้างค่าจ้างยังคงทำงานให้นายจ้างตลอดมา

เมื่อวันที่ 7กพ.66 นายกิตติวัฒน์ บัวลอย นายจ้างได้เรียกพนักงานทุกคนมาพร้อมกันและแจ้งให้ทราบว่า กิจการของนายจ้างไม่สามารถดำเนินการต่อไปไม่ไหว อาจปิดกิจการสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 แต่ยังไม่สามารถกำหนดวันปิดกิจการได้แน่นอน ระหว่างที่พนักงานยังทำงานเห็นว่า บริษัทได้มีหนังสือยกเลิกการส่งชิ้นส่วนแจ้งแก่ลูกค้า และมีลูกค้าได้มานำแม่พิมพ์งานกลับไป วันที่ 13กพ.66 นายจ้างได้ปิดประกาศ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงาน โดยมีเนื้อความประกาศว่า บริษัทสุนันทา พลาสติกกรุ๊ปจำกัด มีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งให้พนักงานทุกท่านได้ทราบว่า บริษัทฯมีความจำเป็นที่จะต้องปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงานทุกคน มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

เนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ประสบภาวะขาดทุนสะสมมาเป็นเวลานาน ในส่วนของค่าแรงที่ค้างจ่ายกับพนักงานทุกท่าน ทางบริษัทฯจะทำการจ่ายให้ครบตามจำนวนทั้งหมดและพิจารณาค่าชดเชยให้ตามสมควร พนักงาน 54 คนทำงานกับนายจ้างจนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวันสุดท้าย แต่นายจ้างไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบว่าจะจ่ายเงินค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด ส่วนที่ค้างจ่ายและสิทธิ์ประโยชน์ในการเลิกจ้าง ได้แก่ข้าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยการเลิกจ้าง หรือศิษย์อื่นใดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานลูกจ้างมีสิทธิ์ พนักงานทุกคน ซึ่งพนักงานแต่ละคนมียอดค่าจ้างเฉลี่ยคนละ 2-3 หมื่นบาท

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: