ขอเชิญร่วมพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ส่งเสริมสนับสนุน “โครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา”

ขอเชิญร่วมพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ส่งเสริมสนับสนุน “โครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา” ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 402 – 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่ง สว.)

จัดโดย คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link