อุบลฯทำบุญตักบาตร ตามโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตร ทุกวันพระ เพื่อร่วมขับเคลื่อน “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม”

อุบลฯทำบุญตักบาตร ตามโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตร ทุกวันพระ
เพื่อร่วมขับเคลื่อน “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม”
เมื่อเช้าวันนี้ ( 19 ก.พ.66) นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร โดยมีนายสมเพชร ร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายนคร ศิริปริญญานันท์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี รองนายกเทศบาลนครอุบลราชธานี ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมตักบาตรถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตร ทุกวันธรรมสวนะ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนและสร้างความรัก ความสามัคคีกับประชาชน และเป็นการ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณี และวัฒนธรรม ให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ ให้ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ประชาชน ตลอดจนทุกภาคส่วน สวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นการสร้างรายได้เศรษฐกิจฐานราก ในจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนวาระของจังหวัดอุบลราชธานี “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” คือ เมืองสี่แสง เมืองแห่งธรรม ได้แก่ 1.เมืองแห่งธรรมะ แสงธรรม เป็นแหล่งกำเนิดและแหล่งปฏิบัติของพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง แหล่งศาสนสถาน ที่ศักดิ์สิทธิ์ สวยงามเป็นจำนวนมาก 2.เมืองแห่งวัฒนธรรม แสงเทียน มีงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่ยิ่งใหญ่ มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่งดงาม มีวัฒนธรรมการผลิตผ้า การผลิตอาหาร สินค้าท้องถิ่นที่สวยงามมีชื่อเสียง มีนักปราชญ์นักคิด ศิลปินแห่งชาติ มากที่สุดในประเทศ 3.เมืองแห่งธรรมชาติ แสงแรก ตะวันขึ้นก่อนใครในสยาม และ 4.มีแสงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่นสิรินธร ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมจุดกำจัดถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของวัดกลาง ซึ่งเป็นการกำจัดขยะต้นทาง ช่วยลดปริมาณขยะเปียกหรือเศษอาหารที่มีปริมาณน้ำหนักมาก ช่วยลดกลิ่น ลดภาระงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการขยะ ลดการปล่อยกาซเรือนกระจกจากบ่อฝังกลบและร่วมขับเคลื่อนโครงการขยะเปียกลดโลกร้อนจังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองอุบลราชธานี จัดกิจกกรรมจิตอาสาจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดภายในบริเวณวัดกลาง ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย

ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link