นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก พร้อมด้วยคณะบริหารส่วนตำบลนาแก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ตลอดจนข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำนาแก ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2566

นายพีรพงษ์ แสงพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก พร้อมด้วยคณะบริหารส่วนตำบลนาแก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ตลอดจนข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำนาแก ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งกีฬาด้านยาเสพติดในครั้งนี้ หลังห่างเหินการจัดการแข่งกีฬาต้านยาเสพติด มาเป็นระยะเวลาหลายปี จากการสอบถามของผู้สื่อข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์หนังสือพิมพ์ เบื้อหลังข่าวอาชญากรรม พบว่าประชาชนในพื้นที่รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก นายพีรพงษ์ แสงพันธ์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ขึ้น และประชาชนชาวตำบลนาแก ได้ฝากบอกไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ว่าขอให้ท่านได้ดำเนินจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขึ้นอีกในปีต่อๆไป

นายวรเทพ แขมคำ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ : ภาพ/วีดีโอ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: