สวนนงนุช มอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ 99 ต้นเพื่อนำไปปลูกเป็นพุทธบูชาทั้งประเทศไทย

สวนนงนุช มอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ 99 ต้น เพื่อนำไปปลูกเป็นพุทธบูชาทั้งประเทศไทย
มูลนิธิมิราเคิลฯ ร่วม สวนนงนุชพัทยา ส่งมอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ ให้กับกระทรวงวัฒนธรรม 99 ต้น เพื่อนำไปถวายวัด ปลูกเป็นพุทธบูชา ทั้วประเทศไทย
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้เป็นประธานในพิธีมอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากประเทศอินเดีย ในโครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ” ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นพุทธบูชาทุกวัดทั่วแผ่นดิน โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ ฯ ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา( มจร. ) ร่วมในพิธี โดยมอบต้นโพธิ์ จำนวน 99 ต้น ให้ พระสังฆาธิการ,หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรม,พุทธบริษัท และศิลปินดารา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ กทม.


โดยสวนนงนุชพัทยา ได้ทำการขยายพันธุ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ สถานที่ตรัสรู้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย ก่อนนำมามอบให้ในวันนี้ เพื่อ เป็นการขับเคลื่อนโครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ” ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั่วประเทศไทย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังกล่าว
ในการนี้ พระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกได้ทรงประทานให้ ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้นำต้นพระศรีมหาโพธิ์มาถวาย ก่อนจะนำไปมอบให้คณะสงฆ์ในเขตปกครอง,พระอารามหลวง หน่วยงานราชการ นำไปปลูกและขยายต่อไปยังทุกวัด เพื่อเป็นพุทธบูชา ทั่วแผ่นดินต่อไป

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: