ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง บุกไร่อ้อย เมืองกาญจน์ ช่วยเหลือแรงงานเมียนมาร์ 14 ราย ถูกนายจ้างหลอกมาบังคับใช้แรงงาน

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง บุกไร่อ้อย เมืองกาญจน์ ช่วยเหลือแรงงานเมียนมาร์ 14 ราย ถูกนายจ้างหลอกมาบังคับใช้แรงงาน

วันที่ 1 มีนาคม 2566

ภายใต้การอำนวยการของ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายมานะ สิมมา ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 3 นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง และนายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรี ฝ่ายปกครองจังหวัดกาญจนบุรี และแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน และอาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์ ตรวจสอบ กรณี แรงงานสัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 14 ราย แจ้งขอความช่วยเหลือ เนื่องจากถูกนายหน้าหลอกจ้างงานไม่เป็นไปตามที่ตกลง นายจ้างบังคับให้ทำงานโดยยึดเอกสารประจำตัว ผูกภาระหนี้สิน ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน ให้ทำงานเกินเวลากว่าที่กฎหมายกำหนด ทำร้ายร่างกายและจิตใจข่มขู่โดยใช้อาวุธปืน
จึงบูรณาการร่วมกันลงตรวจสอบข้อเท็จจริงและทำการช่วยเหลือ แรงงานสัญชาติ เมียนมาร์ จำนวน 14 ราย เป็นชาย 10 ราย หญิง 4 ราย พบถูกบังคับให้ทำงานตัดอ้อยอยู่ในพื้นที่ ม.9 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตามข้อร้องเรียน และได้เข้าทำการตรวจสอบบริเวณบ้านพักนายจ้าง บ้านเลขที่ 223 ม.5 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายจ้างได้ทำการหลบหนี
ทั้งนี้ นายจ้างคนดังกล่าวได้ประสานมายังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองว่า จะขอเข้ามอบตัวในวันพรุ่งนี้

การเข้าตรวจค้นและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก กรมการปกครองได้รับการประสานอย่างเร่งด่วนจากมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) ว่ามีแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ถูกบังคับใช้แรงงานจากนายจ้าง ซึ่งเป็นเจ้าของไร่อ้อย อยู่ในพื้นที่ ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โดยบังคับให้ทำงานในไร่อ้อย ไม่มีเวลาทำงานและเวลาพักอย่างชัดเจน ทำร้ายร่างกาย ข่มขู่ด้วยอาวุธปืนเพื่อบังคับให้ทำงาน นอกจากนี้ยังนำหนี้สินภาระผูกพันมาเป็นเหตุแห่งการบังคับให้แรงงานทำงานอีกด้วย ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ หรือการค้ามนุษย์ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

นอกจากนี้เจ้าของไร่อ้อยรายดังกล่าว ยังมีเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ มีพรรคพวกเป็นจำนวนมาก และมีพฤติการณ์นำบุคคลอื่นมาข่มขู่แรงงานให้กลัวและเพื่อบังคับให้ทำงาน กรณีเช่นนี้ หากปล่อยไว้เป็นเวลานาน แรงงานอาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตกับแรงงานก็เป็นได้

กรมการปกครอง โดยศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง (ศกปค.) สำนักการสอบสวนและนิติการ (สน.สก.) ไม่นิ่งนอนใจ รีบรายงานให้อธิบดีกรมการปกครองทราบ ซึ่งอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือโดยด่วน พนักงานฝ่ายปกครองรีบทำการสืบสวนทันทีหลังได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว ซึ่งจากการสืบสวนจึงพบว่า เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงภายใน อ.เมืองกาญจนบุรี นายจ้างคนดังกล่าวเป็นที่รู้จักดีสำหรับคนในพื้นที่ เพื่อไม่ให้ระยะเวลาผ่านไปเนิ่นนานจนอาจเกิดอันตรายกับแรงงานได้ จึงทำการเข้าตรวจสอบ และช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงนายจ้างอาจเข้าข่ายการกระทำความผิด ดังนี้

📍 ข่มขื่นใจผู้อื่นให้กระทำการหรือไม่กระทำการใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง มาตรา 309 และ 310 ประมวลกฎหมายอาญา
📍 การค้ามนุษย์ ตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
📍 การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ตามมาตรา 6/1 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

การช่วยเหลือผู้เสียหายในครั้งนี้ ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้เสียหายตามแนวทางตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565 โดยได้บุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ เข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามแนวทางของ NRM (National Referral Mechanism) เพื่อให้มีระยะเวลาได้รักษาสภาพจิตใจ ให้มีความพร้อมในการให้ข้อมูล
นอกจากนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ยังได้รวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเกี่ยกับนายจ้างหรือบุคคลอื่นที่ร่วมขบวนการการกระทำผิดนี้ด้วย เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษ ให้ได้ตัวมาดำเนินคดีต่อไป

นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เผยว่า ปฏิบัติการครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นการดำเนินการตามตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565 ที่ดี เนื่องจากเป็นนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและกรณีนี้นอกจากช่วยเหลือแรงงานที่เป็นเหยื่อจากแรงงานบังคับและกาค้ามนุษย์แล้ว ยังถือว่าได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามหลักมนุษยษธรรมอีกด้วย

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง รับแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายใดๆ สามารถแจ้งผ่านช่องทางหมายเลขโทรศัพท์ 1567 ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือ แจ้งผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ damrongdhama.dopa.go.th/ หรือ แอปพลิเคชั่น “Dopa Help” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

#ไร่อ้อยเมืองกาญจน์
#บังคับใช้แรงงาน
#ค้ามนุษย์
#นายจ้างโหด
#ชุดปฏิบัติการกรมการปกครอง

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: