อำเภอนาตาล ตรวจปัสสาวะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หาสารเสพติด

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม อบต. พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชานี นายอุบล พีระพรปัญญา นายอำเภอนาตาล จ.อุบลราชธานี มอบหมายให้ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง พร้อม สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอนาตาล ที่ 23 ออกตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (ยาบ้า) ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของ อบต.พังเคน รวมจำนวน 109 ราย
การออกตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (ยาบ้า) ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และการดำเนินการตามแผนยุทธการ “จังหวัดอุบลราชธานี ปลอดยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาตรการป้องกันปัญหายาเสพติดกิจกรรมการกวาดบ้านสีขาว ซึ่งผลการตรวจปัสสาวะ ปรากฏว่า เป็นบวก จำนวน 0 ราย และ เป็นลบ จำนวน 109 รายฝ

และ ในวันเดียวกันนี้ ( 1 มีนาคม 2566 ) เวลา 06.00 น. นายกองตรีอุบล พีระพรปัญญา ผบ.ร้อย อส.อ.นาตาล ที่ 23/ นายอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี สั่งการให้ นายหมวดเอกอาทิตย์ ภูละคร ผช.ผบ.ร้อย อส.อ นาตาลที่23 นำกำลังสมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.นาตาลที่ 23 , เจ้าหน้าที่ทหาร ทพ.2305 ร่วมกันตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายจากประชาชน สปป.ลาว ที่ข้ามมาแลกเปลี่ยนซื้อ-ขายสินค้า ที่ตลาดนัดชายแดนบ้านปากแซง หมู่ 3 ตำบลพะลาน ผลการปฏิบัติตรวจประชาชน สปป.ลาว 137 คน แยกเป็นชาย 23 คน หญิง 114 คน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด

ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: