เปิดกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี SDN FUTSAL NO – L CUP 2023 Inspired by Thai PBS รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.66 ที่สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมนายจักราวุธ ธุวะรัฐคีรี ผู้ประสานงานเคลือข่ายงดเหล้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วม เปิดกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี SDN FUTSAL NO – L CUP 2023 Inspired by Thai PBS รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 4″เพื่อนกันมันส์โนแอล” “ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน” รอบคัดเลือกจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 4-5 มีนาคม 2566

นพ.จิรชาติ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันฟุตซอลยาวชน S.D.N. NO – L CUP 2022 Inspired by Thai PBS “เพื่อนกันมันส์โนแอล” ประเภทเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชิงแชมป์
ระดับประเทศไทย รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันนี้ตามที่ทางคณะกรรมการดำเนินงานได้ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมนี้ ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน เยาวชนได้แสดงความสามารถในด้านกีฬา เพื่อให้เยาวชนไทยมีพลานามัยแข็งแรง และห่างไกล ปัจจัยเสี่ยง แอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด SDN NO – L CUP 2023 Inspired by Thai PBS”เพื่อนกันมันส์โนแอล” (ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน) ต่อไป

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link