อุบลฯ มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 77,209,561 บาท

อุบลฯ มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 77,209,561 บาท
วันนี้( 7มี.ค.2566) ที่สำนักงานเกษตร อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัยด้านพืช ปี 2565 จาก 5 ตำบล ในพื้นที่ อ.ตาลสุม จำนวนกว่า 2 พันราย พื้นที่เสียหายกว่า 19,000 ไร่ วงเงินประมาณ 28 ล้านบาท โดยใช้เงินทดรองราชการตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท
ด้าน เกษตรกรชาว ตำบลคำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี ผู้ประสบภัยน้ำท่วมไร่มันสำปะหลัง กล่าวขอบคุณรัฐบาล เกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดอุบลราชธานี ที่ดำเนินการเร่งรัดช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการเกษตร (อุทกภัย) ด้านพืช โดยจะได้นำเงินที่รับเงินจาก ลงทุนปลูกมันสำปะหลังในปีต่อไป
นายทวี สมสนิท เกษตรกร บ.นามน หมู่ที่ 5 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลฯ กล่าวว่า เมื่อปีที่ผ่านมา น้ำท่วมพื้นที่นา 4 ไร่ ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไร่ละ1,340 บาท รวมเป็นเงิน 5,360 บาท รู้สึกดีในมากที่ได้รับการโอนเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วผ่านบัญชี ธ.ก.ส. โดยจะนำเงินที่ได้ไปขยายผลลงทุน ด้านการเกษตรและการทำนาปรังและนาบัว
และในวันเดียวกันนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัยด้านพืช ปี 2565 อีก 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เดชอุดม เกษตรกร กว่า 1,700 ราย เสียหาย ประมาณ 15,000 ไร่ วงเงินกว่า 22 ล้านบาท อ.นาเยีย เกษตรกร กว่า 1,400 ราย เสียหายประมาณ 13,000 ไร่ วงเงินกว่า 20 ล้านบาท และ อ.วารินชำราบ เกษตรกร กว่า 500 ราย เสียหายประมาณ 4,000 ไร่ วงเงินกว่า 6 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: