รถตู้หมอลำ #ใจเกินร้อย #บอยศิริชัย ประสบอุบัติเหตุชนต้นไม้

รถตู้หมอลำ #ใจเกินร้อย #บอยศิริชัย ประสบอุบัติเหตุชนต้นไม้ ที่บ้านนาหาด ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ในระหว่างเดินทาง มาทำการแสดง ที่ #งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน
#แจ้งข่าวชาวสารคาม

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: