สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาจัดโครงการพาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดสงขลา เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอย

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.66 ที่ชุมชนคลองเตย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยน.ส.ฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมเปิดงานโครงการพาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดสงขลา ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา เป็นผู้จัดให้มีขึ้นตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าภายใน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและการจ้างงานเพิ่มขึ้น ประชาชนได้มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันในราคาประหยัด

น.ส.ฉัตร์สุดา กล่าวว่า จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ส่งผลให้ภาวะเงินเฟ้อปรับสูงขึ้น สถานการณ์ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น และมีแนวโน้มจะยังคงสถานการณ์เช่นนี้ต่อไปอีก ทำให้ผู้บริโภคต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพเพิ่มมากขึ้น กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ในฐานะหน่วยงานหลักเกี่ยวกับเสริมสร้างประสิทธิภาพการค้าภายในประเทศโดยกำกับดูแล พัฒนาและกระตุ้นการค้า ตลอดจนดูแลปากท้องของประชาชนโดยเฉพาะความเร่งด่วน
ในการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ สมาคม ผู้ค้าส่ง Supplier กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจ ชุมชน SME Startup คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติเงินงบประมาณให้กรมการค้าภายในเพื่อดำเนินโครงการ “พาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย” ในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด

ในส่วนของจังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพาณิชย์สงขลา จึงจัดโครงการพาณิชย์…. ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้งในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่

ครั้งที่ 1 ที่อำเภอระโนด วันที่ 1-3 มีนาคม 66 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอระโนด จ.สงขลา
ครั้งที่ 2 ที่อำเภอหาดใหญ่ วันที่ 8 – 10 มีนาคม 66 ณ ชุมชนคลองเตย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ครั้งที่ 3 ที่อำเภอจะนะ วันที่ 15- 17 มีนาคม 66 ณ ตลาดรถไฟจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา
และครั้งที่ 4 ที่อำเภอเมืองสงขลา วันที่ 22 – 24 มีนาคม 66 ณ หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อำเภอเมืองสงขลา

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน,เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและการจ้างงานเพิ่มขึ้น,เพื่อประชาซนได้มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันในราคาประหยัดได้มากขึ้น และชะลอการปรับราคาสินค้า และเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ และกลุ่มเกษตรกร

โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 100 คูหา ได้แก่ สินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพที่จัดจำหน่ายในราคาพิเศษสุด อาทิ หมูเนื้อแดงกิโลกรมละ 130 บาท น่องไก่ติดสะโพกกิโลกรัมละ 60 บาท ไข่ไก่เบอร์ 2-3 แผงละ 70 บาท น้ำตาลทรายกิโลกรัมละ 15 บาท น้ำมันพืชปาล์มขวดละ 40 บาท ข้าวสารหอมขนาด 5 กก. ถุงละ 110 บาท ข้าวสารขาว 5% ขนาด 5 กก. ถุงละ 70 บาท นอกจากนั้นยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพอีกหลากหลายรายการ ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ซอสปรุงรถหรือผลิตภัณฑ์ปรุงรสต่าง ๆ ของใช้ประจำวัน ผลิตภัณฑ์สำหรับชำระร่างกาย ผลิตภัณฑ์ซักล้าง ยารักษาโรค
ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เที่ยวชมและช้อปสินค้าในงาน “พาณิชย์…. ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดสงขลา ” ได้ในพื้นที่จัดงานทั้ง 4 อำเภอ งานนี้เป็นการรวมของดี ของถูก ของเด่นในจังหวัดมาไว้ในที่นี่ที่เดียว ห้ามพลาดกับกิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน อาทิ กิจกรรมนาทีทอง ที่ขนขบวนสินค้ามากมายมาให้ผู้บริโภคซื้อในราคาประหยัด กิจกรรมคืนกำไรลูกค้า ที่เพียงแค่ร่วมสนุกตอบคำถามก็รับคูปองแทนเงินสดสำหรับจับจ่ายให้สอย ตลอดการจัดงานต่อไป

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: