ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักวิศวกรรมยานยนต์เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า

วันนี้ (11 มี.ค. 66) ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร นายชีพ น้อมเศียร ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักวิศวกรรมยานยนต์เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 48 คน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจไปปฏิบัติงานการตรวจและทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า เป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: